april 21 2017 0Comment
Binnenlands Bestuur

Achterliggende gegevens bij het artikel in Binnenlands Bestuur 21 april 2017

In het Binnenlands Bestuur van 21 april leest u het artikel over de trage uitgifte van vergunningen door gemeenten, en hoe dat de woningbouw remt. In navolging op het artikel in Binnenlands Bestuur, publiceert Erik Berkelmans ‘Achterliggende gegevens bij het artikel BB van 21 april 2017’.  In het artikel in Binnenlands Bestuur wordt onder meer gerefereerd naar cijfers uit onze Kwartaalberichten, waarin onder andere wordt vermeld dat de grondprijzen voor woningbouw niet stijgen ondanks de toenemende vraag naar kavels. Meer diepgang qua cijfers en beantwoording van enkele prangende vragen vindt u in deze publicatie.

Erik Berkelmans – Achterliggende gegevens bij het artikel in Binnenlands Bestuur 21 april 2017, 5 pagina’s.

Download .PDF

 

alexander