Henriëtte Prins

linkedin

Functie
Juridisch adviseur

Opleiding
WO Rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Henriëtte vertelt…

Sinds februari 2017 ben ik werkzaam bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling. Ik ben in 2000 afgestudeerd aan de opleiding WO-Rechten aan de VU te Amsterdam. Ik werkte van 2000 tot en met 2008 als letselschadejurist.

Mijn expertise

Tijdens mijn studie heb ik verdiepingsvakken gevolgd in de richting Privaat- en Bestuursrecht. Hoewel mijn afstudeerscriptie over overheidsaansprakelijkheid bij milieuschade ging en daarmee zowel bestuursrechtelijke als privaatrechtelijk aspecten had, duurde het nog 8 jaar voordat ik bij de overheid ging werken en mij met deze materie ging bezighouden. Dit was een bijzonder begin, de BEL Combinatie was net gevormd, een samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Het vergde veel flexibiliteit en een goede bestuurlijke sensitiviteit om de drie besturen van de drie gemeenten te kunnen bedienen op het gebied van grondzaken en economisch beleid.

Na een verhuizing naar het Zuid-Oosten van het land, ben ik gestart via een detacheerder bij de gemeente Veldhoven. Hier heb ik ruim drie jaar veel ervaring opgedaan op het gebied van het opstellen van anterieure exploitatieovereenkomsten, koop- en verkoopovereenkomsten, Samenwerkingsovereenkomsten en het behartigen van de gemeenten bij huurgeschillen, non-conformiteit en illegaal grondgebruik. Ook heb ik mij bezig gehouden met het behandelen van planschade- en nadeelcompensatieverzoeken.

Projecten/ervaring

Bij de gemeente Best houd ik mij bezig met het opstellen van anterieure exploitatieovereenkomsten, koop- en verkoopovereenkomsten en niet alledaagse huurovereenkomsten. Verder deel ik mijn ervaring van de afgelopen jaren en proberen we werkwijzen verder te professionaliseren.