linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme

Opleiding
Bachelor Planologie, University of Applied Sciences Breda
Scobe trainneeship planeconomie

Jeroen vertelt…

Na het behalen van mijn bachelor planologie heb ik zowel bij de gemeente Rotterdam als bij de gemeente Ede als planeconoom mogen werken. Net na mijn studie heb ik eerst nog 2 jaar in Ierland (Dublin) gewoond en gewerkt.

Bij de gemeente Rotterdam heb ik destijds nog een traineeship planeconomie doorlopen. In Ede heb ik op een gegeven moment een switch gemaakt naar het sociale domein en heb ik een paar jaar als leerplichtambtenaar gewerkt.

De afgelopen periode kwam ik erachter dat mijn interesse toch weer richting ruimtelijke ontwikkeling ging. Sinds oktober 2022 ben ik werkzaam bij Metafoor als planeconoom.
Momenteel ben ik in deze rol o.a. (deels) gedetacheerd bij de gemeente Amsterdam.

 

Ervaring

In de rol van planeconoom vind ik het leuk om vanaf de start van een project tot aan de realisatiefase met meerdere disciplines samen te werken en gezamenlijk tot een mooi en haalbaar plan binnen de gestelde financiële kaders te komen. Hierbij probeer ik als planeconoom gedurende het gehele project inzichtelijk te krijgen en maken wat financieel wel en niet kan. Daarnaast dient hier natuurlijk de financiële verantwoording voor afgelegd te worden en de vertaling naar de grondexploitatie gemaakt te worden. Ik ben van mening dat er juist (gezamenlijk) met een ieder gekeken en onderzocht moet worden wat wel kan en wat niet.

Mijn werkzaamheden bestonden o.a. uit het maken van haalbaarheidsstudies en grondexploitaties, jaar en kwartaalrapportages, het opstellen, beheren en actualiseren van exploitatieplannen, maken van verschillenverklaringen, het aanleveren van financiële paragrafen voor bestemmingsplannen en het realiseren van koopovereenkomsten. Daarnaast heb ik via cursussen o.a. enige ervaring opgedaan met risicomanagement, mkba’s, onderhandelen, adviseren en projectmatig werken.

Projecten/ervaring

Hieronder enkele projecten waarbij ik actief betrokken ben geweest als planeconoom. Hiervoor leverde ik ook de benodigde bijdragen voor de jaarlijkse verantwoordingscyclus en verzorgde ik de jaarlijkse actualisering van de betreffende grondexploitatie.

Bedrijventerrein BTA12 Ede (Bruto oppervlak100 ha). De planeconomische begeleiding van het project vanaf deels haalbaarheidsfase t/m deels realisatiefase.

Bedrijventerrein de Vallei Ede (Bruto oppervlak 20 ha). De planeconomische begeleiding met name gericht op uitgifte en realisatiefase

Bedrijventerrein het Laar in Wekerom (Bruto oppervlak 7ha). (haalbaarheidsfase t/m realisatiefase)

Wekerom West de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw locatie. (haalbaarheid t/m realisatiefase)