JURIST

Met een exploitatieplan worden de kosten van een grondexploitatie verhaald op de aanvragers van omgevingsvergunningen in het plangebied. Het exploitatieplan is voor gemeenten een verplicht document (artikel 6.12 lid. 2 sub a Wro) wanneer o.a. het verhalen van kosten niet verzekerd is. Een exploitatieplan is een publiekrechtelijk document en dit betekent dat het plan met de nodige zorgvuldigheid en onderbouwing tot stand moet komen. Dat is onze adviseurs op het lijf geschreven!

De planeconomen en juristen van Metafoor adviseren over de voorbereiding en het opstellen van (schaduw of ontwerp) exploitatieplannen. Onze specialisten kunnen gemeenten ook geheel het werk uit handen nemen door de exploitatieplannen zelf op te stellen. Ook kunnen zij optreden wanneer onderhandelingen tussen de gemeente en ontwikkelende partijen worden gevoerd. Onze specialisten kunnen zienswijzen beantwoorden, hebben ervaring met het indienen van beroep en het begeleiden bij beroepsprocedures.

Exploitatieopzet
Een exploitatieopzet is bedoeld om duidelijk te maken met welke kosten en opbrengsten in het exploitatieplan wordt gerekend en hoe de exploitatiebijdrage wordt toebedeeld aan eigenaren in het plangebied. De exploitatieopzet is een verplicht onderdeel in het exploitatieplan (artikel 6.13 lid 1 onder c Wro) en is niet hetzelfde als een reguliere grondexploitatie.

Metafoor maakt exploitatieopzetten of biedt begeleiding bij de totstandkoming hiervan. Het rekenmodel GrexManager is volledig geïntegreerd met vereisten uit de afdeling Grondexploitatie van de Wet ruimtelijke ordening en is daarom een bruikbaar middel om exploitatieplannen op te stellen. De nauwe samenwerking tussen onze juristen, project- en procesmanagers en planeconomen betekent dat onze planeconomen veel kennis en ervaringen in huis hebben.

De vaststelling van de eerste herziening heeft voor het grootste deel betrekking op niet-structurele onderdelen (die de voortgang van de exploitatie (de ontwikkeling van het plan) betreffen), en voor een klein deel op structurele onderdelen (zoals de fasering van kosten en opbrengsten waarmee wordt gerekend).

Meer informatie over Jurist

Projecten

Klik hier voor Exploitatieplan Vroondaal
Klik hier voor Exploitatieplan Waterdael

Publicaties

Klik hier voor publicatie “Eliminatieregel en complexafbakening bij taxeren inbrengwaarden exploitatieplannen”
E.J. van Baardewijk – Vastgoedrecht 2015-3, pag. 65 – 68

Klik hier voor publicatie “Annotatie exploitatieplan Badhoevedorp”
E.J. van Baardewijk – Bouwrecht 2014/67, Afl. 6, pag. 354 – 359

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u opzoek naar een adviseur voor uw volgende project?