Leila van der Tak

Leila van der Tak

linkedin

Functie
Juridisch adviseur

Specialisme
Aanbestedingsrecht, Bouwrecht, Contractenrecht en Contractmanagement
Opleiding
Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam

Leila vertelt…

Sinds augustus 2017 ben ik werkzaam bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling  en houd ik mij bezig met de privaatrechtelijke advisering binnen het publieke speelveld van de gebiedsontwikkeling.  Van het opstellen en of beoordelen van allerhande overeenkomsten en documenten, tot de advisering over de toepassing van de aanbestedingsrechtelijke regels en het begeleiden van het aanbestedingsproces.

 

Mijn expertise
Ik ben een privaatrechtelijk afgestudeerd jurist met een specialisatie op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht en contractvorming. Ik heb een ruime ervaring opgedaan als adviseur binnen de centrale – en decentrale overheid, veelal ten behoeve van (civieltechnische) ruimtelijke ontwikkelingen.
Mijn kracht is gelegen in het feit dat ik complexe afspraken op een compacte en gestructureerde wijze op papier weet weer te geven. Daarin ga ik pragmatisch te werk zonder de juridische kaders en context uit het oog te verliezen.
In praktische zin betekent dit dat ik een uitstekende kennis heb van het schrijven van leidraden en overeenkomsten in samenhang met algemene voorwaarden en/ of branche gerelateerde standaardregelingen, waaronder aanneemovereenkomsten, Koop- en verkoopovereenkomsten en exploitatieovereenkomsten.
Als breed georiënteerd adviseur heb ik mij tevens toegelegd op strategiebepaling van de contractering en het risico-gestuurd managen van contracten.