Leon de Coninck

“Een goede RO-jurist kijkt naar veel meer dan alleen de regeltjes”

linkedin

Functie
Juridisch adviseur

Specialisme
Bestemmingsplannen, Ruimtelijke Onderbouwingen, Advisering ruimtelijke vraagstukken

Opleiding
HBDO – VROM

Leon vertelt…

Met veel plezier werk ik nu zo’n 28 jaar in de ruimtelijke ordening. Begonnen bij een gemeente en later overgestapt naar Metafoor. Na als interim voor een flink aantal gemeenten werkzaam te zijn geweest en een aantal adviesklussen op kantoor te hebben gedaan boeit het vakgebied me nog steeds. Met veel enthousiasme begin ik aan nieuwe opdrachten en neem elke keer weer een stuk ervaring mee door het “mee kunnen kijken in de keuken” bij vorige opdrachtgevers.

 

Mijn expertise
Ik ben een ervaren juridisch adviseur ruimtelijke ordening die op een snelle en pragmatische manier ruimtelijke plannen opstelt, toetst en de benodigde in- en externe (besluitvormings)procedures voert. Ook schrijf ik steekhoudende adviezen over allerhande ruimtelijke vraagstukken. Ik beschik over bestuurlijke en politieke sensitiviteit en heb een scherp oog voor de verschillende belangen van de actoren in het planproces. Door mijn jarenlange ervaring bij verschillende gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening ben ik ook goed inzetbaar als projectleider voor ruimtelijke plannen. De “ruimtelijke helicopterview” die hiervoor nodig is, heb ik in de afgelopen 23 jaar bij diverse opdrachtgevers ontwikkeld.

Projecten/ervaring

Gemeente Assen
Binnen het team Ruimte ben ik verantwoordelijk voor de totstandkoming van een aantal bestemmingsplannen. Eén daarvan is het bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid. De Stadsboulevard is de ruggengraat van de FlorijnAs (8 projecten op het gebied van infrastructuur en gebieds-ontwikkeling). De Stadsboulevard gaat zorgen voor een verbeterde doorstroming van het verkeer door de stad. Het wordt een goed bereikbare en herkenbare groene route. De Stadsboulevard wordt aangepakt om (toekomstige) problemen rondom doorstroming en bereikbaarheid op te lossen. Ik werk inhoudelijk aan dit bestemmingsplan, behandel de zienswijzen, stel de college- en raadsstukken op en adviseer de projectleider en de portefeuillehouder over allerhande ruimtelijke aspecten.

Gemeente Amsterdam
In het stadsdeel Nieuw-West was ik als senior procedureel en inhoudelijk verantwoordelijk voor het opstellen en het toetsen van grotere bestemmingsplannen, projectbesluiten en omgevingsvergunningen. Zo heb ik een tweetal transformaties van leegstaande kantoorgebouwen naar studentenhuisvesting en naar een school en hotel juridisch begeleid. Ook heb ik me – als ondersteuning van de teamleider – bezig gehouden met de teambrede juridische kwaliteitscontrole en inhoudelijke accordering van door collega’s opgestelde stukken.

Gemeente Hilversum
In Hilversum was ik als senior procedureel en inhoudelijk verantwoordelijk voor o.a. het toetsen van de bestemmingsplannen Buitengebied en Kerkelanden. Hierbij was ook de aansturing begrepen van het externe buro dat de bestemmingsplannen opstelt. Ik was lid van het team dat besluiten nam over ontheffingen voor ingekomen bouwaanvragen.

Gemeente Overbetuwe
Als medewerker planbegeleiding en advisering was ik verantwoordelijk voor het aanbesteden, de opdrachtverlening en toetsing van 5 bestemmingsplannen en 2 beheersverordeningen. Een en ander om in het kader van de actualisatie tijdig een actueel planologisch juridisch kader voor een aantal gebieden vast te laten stellen. Hieronder een bedrijventerrein, een dorpskern, een landgoed en een deel van het buitengebied.