Martijn Langbroek

Martijn Langbroek

linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme
Grondexploitaties, Grondbeleid, Haalbaarheidsberekeningen, Financieel-economisch advies, Risicoanalyses

Opleiding
WO Vastgoedkunde, Rijksuniversiteit Groningen

Martijn vertelt…

Tijdens mijn masteropleiding Vastgoedkunde en bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik in aanraking gekomen met planologie en gebiedsontwikkeling in brede zin. Ik heb na mijn studie een tijdje in het buitenland (Londen) gewerkt en werk sinds 2017 als planeconoom bij Metafoor. Als planeconoom adviseer ik over de verschillende aspecten van gebiedsontwikkeling zoals financiële haalbaarheid, grondbeleid en risicomanagement.

Mijn expertise

Wat ik leuk vind aan de werkzaamheden van een planeconoom is de koppeling van ruimtelijke ontwikkelingen aan financiële haalbaarheid. Mijn advieswerkzaamheden zijn gericht op het financieel-economisch begeleiden van complexe ruimtelijke ontwikkelingen en ik draag bij aan het creëren van helderheid over uitgangspunten en risico’s. Ik houd mij bezig met het opstellen van grondprijsadviezen, actualiseren van grondexploitaties, uitvoeren van marktanalyses en het adviseren over (gemeentelijk) grondbeleid. Daarnaast vind ik het leuk om business cases door te rekenen en houd ik mij bezig met het verder ontwikkelen van het grondexploitatiemodel GrexManager.

Projecten / ervaring

Gemeente Arnhem

In de vorm van een detachering ben ik werkzaam voor de gemeente Arnhem binnen de afdeling Gebieds- en Vastgoedrealisatie. Ik houd me bezig met de financieel-economische aspecten van ruimtelijke ontwikkelingen en het grondbeleid binnen de gemeente. Werkzaamheden zijn onder andere het actualiseren van lopende grondexploitaties, het opstellen van de Nota Grondprijzen en het opstellen van de Financiële Jaarrapportage Projecten.