Michiel de Haan

linkedin

Functie
Planeconoom / Juridisch Adviseur

Specialisme
Haalbaarheidsstudie, Grondprijsadvies, Risicoanalyse, Kostenverhaal Wro, Grondbeleid, (Exploitatie)overeenkomsten

Opleiding
WO Geodesie, TU Delft en WO Nederlands privaatrecht, Universiteit van Amsterdam

Michiel vertelt…

Ik houd mij graag in brede zin bezig met advisering rondom gebiedsontwikkeling. De kern ligt daarbij op de financiële aspecten daarvan. Het rekenen aan plannen, opstellen van grondexploitaties, het onderkennen van de bijbehorende risico’s en gezamenlijk komen tot een optimaal resultaat staat daarbij centraal. Deze financiële kennis probeer ik door mijn juridische achtergrond vervolgens direct te koppelen aan de juridische gevolgen en andersom. Het beoordelen en opstellen van de bijbehorende (exploitatie)overeenkomsten en exploitatieplannen behoort dan ook tot mijn werkzaamheden. Vanuit die brede basis is het doel het formuleren van een integraal advies om te komen tot het beste resultaat.

Mijn expertise
Mijn advieswerk richt zich op zowel de financiële als juridische component van gebiedsontwikkeling. De combinatie hiervan is, waar nodig, vanzelfsprekend. Concreet gaat het daarbij om het opstellen en bewaken van grondexploitaties, het uitvoeren van weerstandsvermogenberekeningen, het voeren van onderhandelingen ten behoeve van de verkoop van grond inclusief het regisseren van de bijbehorende samenwerkings-, realisatie- en koopovereenkomsten en het opstellen van grondprijsadviezen op basis van marktanalyses. Daarnaast heb ik diverse exploitatieplannen opgesteld zowel in juridische als financiële zin. Indien nodig stel ik ook bijbehorende verweerschriften op en voer verweer bij de Raad van State.

Projecten/ervaring

SADC (Schiphol Area Development Company)
SADC is ontwikkelaar van een groot aantal bedrijventerreinen rondom Schiphol. Aandeelhouders zijn Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. In de functie van adviseur heb ik een grondprijsadvies opgesteld voor al deze bedrijventerrein op basis van een
uitgebreide data- en marktanalyse. Daarbij is eveneens een parameteradvies opgesteld (aannamen voor kosten- en opbrengstenstijgingen in de grondexploitaties). Daarnaast betreffen de werkzaamheden het financieel bewaken van een tweetal concrete projecten.

Gemeente Woudenberg
Strategisch financiële advisering in de vorm van een detachering ten behoeve van de integrale ontwikkeling van 950 woningen, herstructurering van een bedrijventerrein en optimalisatie van de provinciale infrastructuur. Voorts betrokken bij het opstellen van diverse samenwerkings- en verkoopovereenkomsten en het voeren van grondverkooponderhandelingen voor de realisatie van woningbouw en commerciële voorzieningen.

Gemeente Noordwijk
Voor de gemeente Noordwijk heb ik samen met collega’s een exploitatieplan opgesteld voor de ontwikkeling van Offem-Zuid (750 woningen). Dit betrof zowel het juridische als financiële onderdeel daarvan. Naar aanleiding van het exploitatieplan zijn beroepsgronden ingediend bij de Raad van State. De werkzaamheden betroffen vervolgens het opstellen van een verweerschrift en het voeren van verweer bij de Raad van State.