Perihan Ürper

Perihan Ürper

linkedin

Functie
Juridisch adviseur

Specialisme
Privaatrecht, Erfpachtrecht, Exploitatieplannen, Kostenverhaal Wro, Europees recht

Opleiding
WO Nederlands Recht, Radboud Universiteit

Perihan vertelt…

Sinds 2006 ben ik werkende als juridische adviseur op het snijvlak van privaat- en publiekrecht. Vooral met betrekking tot gebiedsontwikkeling ligt mijn kracht binnen privaatrecht. Door vele detacheringen en op projectbasis uitgevoerde werkzaamheden heb ik voldoende ervaring en kennis om vanuit verschillende invalshoeken een project binnen gebiedsontwikkeling te benaderen. Daarom kan ik met recht zeggen dat ik een veelzijdige juriste ben.

Mijn expertise
Ik adviseer op het snijvlak publiek- en privaatrecht met betrekking tot gebiedsontwikkeling en met het oog op kostenverhaal. Mijn adviezen zien onder andere op analyse en systematiek van het kostenverhaal. Ik stel exploitatieovereenkomsten en exploitatieplannen op en beoordeel deze. Ik ben specialiste contractrecht vooral daar waar het gaat om strategisch advies, het voeren van onderhandelingen en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Daarnaast heb ik veel kennis en ervaring van de juridische aspecten van duurzaamheid binnen gebiedsontwikkeling zowel door mijn werkzaamheden als door het verrichten van onderzoeken en schrijven van publicaties. Ik ben gedreven in mijn vakgebied. Ik ben enthousiast en secuur in mijn werk. Kwaliteit leveren staat voor mij voorop.

Projecten/ervaring

Gemeente Ede
Als juridisch adviseur heb ik voor gemeente Ede inzake het project Park Reehorst het kostenverhaal geanalyseerd. De analyse was gericht op de vraag of het gemeentelijk kostenverhaal voldoende verzekerd was (deze analyse is gemaakt op basis van het op hoofdlijnen bereikte akkoord tussen partijen). Daarbij heb ik de opgestelde overeenkomst beoordeeld en de onderhandelingen gevoerd met de wederpartij.

Gemeente Deventer
Op projectbasis ben ik als juridische adviseur ingezet voor het opstellen van overeenkomsten en voeren van onderhandelingen met initiatiefnemers inzake het project Particuliere Inbreidingen (woningbouwontwikkeling van 1 of meer woningen).

Gemeente Assen
Als juridisch adviseur heb ik de bestaande bouwclaimovereenkomst die de gemeente met de ontwikkelende partij had gesloten juridisch (analyse van het kostenverhaal) en financieel getoetst.

Diverse gemeenten
Voor diverse gemeenten heb ik vastgoedcontracten, samenwerkingsovereenkomsten, koop- en realisatieovereenkomsten, bouwclaimovereenkomsten, (anterieure) exploitatieovereenkomsten, uitgifteovereenkomsten, planschadeovereenkomsten, intentieovereenkomsten opgesteld en/of beoordeeld en daar waar nodig de onderhandelingen met de wederpartij gevoerd.

Tauw b.v.
Als juridisch adviseur behandel ik de bedrijfsjuridische vraagstukken voor het ingenieursbedrijf Tauw b.v. De juridische vraagstukken betreffen o.a. beoordeling en/of opstellen van contracten, begeleiding bij aansprakelijkheidsstellingen, beoordelen van algemene voorwaarden. Tevens ben ik coördinator van de Juridische Helpdesk.