Radboud Ammerlaan

Radboud Ammerlaan

linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme

Gebiedsontwikkeling, grondbedrijf, ad interim management

Opleiding

Ruimtelijke Ordening en Planologie, Utrecht

Radboud vertelt…

Als adviseur in gebiedsontwikkeling, is het mijn doel om voor de opdrachtgever het maximale resultaat te realiseren binnen de kaders tijd, financiën en kwaliteit. Mijn ervaring van 30 jaar, die ik heb opgedaan bij gemeenten, provincies, en rijksdiensten, maar ook bij woningcorporaties, ontwikkelaars en (beursgenoteerde) bedrijven, helpen mij daarbij.

Hierdoor ben ik in staat om mij gemakkelijker te verplaatsen in de belangen van de gesprekspartners zodat ik de mogelijke strategieën voor mijn opdrachtgever beter kan bepalen en het advies kan onderbouwen. Indien gewenst kan ik mijn opdrachtgever ook ondersteunen of vertegenwoordigen in het onderhandelingsproces.

Mijn expertise

Als strategisch adviseur gebiedsontwikkeling / planeconoom heb ik een grote diversiteit aan opdrachten uitgevoerd, op tactisch strategisch niveau tot operationeel niveau en in alle stadia van de ruimtelijke ontwikkeling: haalbaarheidsberekeningen, grond- en vastgoedexploitaties, second opinion, exploitatieplannen en risicoanalyses.

Daarnaast kan ik buigen op een jarenlange ervaring als (interim) lijnmanager en vervul die rol regelmatig als afdelingshoofd of teammanager grondzaken/vastgoed.

Verder deel ik graag kennis en coach/ondersteun bij de professionalisering van medewerkers van MetafoorRO maar ook van medewerkers van opdrachtgever. Zo draag ik al jaren bij aan educatie en kennisontwikkeling in de vorm van (gast)colleges bij Stichting Orbiters (Geoplan) opleiding Grondzaken en voorheen ook bij de Master Urban Area Development, Saxion Hogeschool evenals de voormalige Bestuursacademie Nederland.

Projecten/ervaring vanaf juni 2019

Gemeente Hardenberg

Als coördinator grondzaken ondersteun ik de verdere professionalisering van het team Grondzaken en Planeconomie. Verder stuur ik het proces aan voor de nieuwe Nota Grondbeleid en de daaraan gekoppelde beleidsinstrumentaria en beleidsdocumenten, zoals grondprijsbrief, de Nota Grondexploitaties en dergelijke.

Rijksvastgoedbedrijf

Voor het RVB werk ik aan de planeconomische ondersteuning voor de herontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg te Katwijk een ontwikkellocatie van 5.000 woningen plus aanvullende maatschappelijke en economische voorzieningen en grootschalige infrastructurele werken. Ik ondersteun het RVB bij het opstellen van de grondexploitatie, de onderhandelingen met gemeente en andere gebiedspartners en de wijze van kostenverhaal. Ik stuur daarbij een junior adviseur planeconoom van MetafoorRO aan.