René van der Straaten

“In een project zitten risico’s. In risico’s zitten kansen.”

linkedin

Functie
Project- procesmanager

Specialisme
Gebiedsontwikkeling, Projectmanagement, Procesmanagement

Opleiding
WO Planologie, Radboud Universiteit en Master City Developer, Erasmus Universiteit/TU Delft

René vertelt…

Sinds 2002 werk ik met veel plezier bij Metafoor als proces- en projectmanager. Ik ben het type ‘participerend leider’ die gewend is besluitvaardig te handelen in een maatschappelijk en politiek gevoelige context. Teamleden typeren mij als een inspirerende en motiverende manager die partijen met elkaar verbindt. Door mijn enthousiasme en mijn oog voor de belangen van de verschillende betrokken partijen ben ik in staat om zeer complexe projecten haalbaar te maken. Zo heb ik bijvoorbeeld meerdere langdurig lopende conflicten tussen bewoners, gemeente en ontwikkelaar opgelost.

Mijn expertise
Ik heb een ruime ervaring met de realisatie van complexe projecten. Naast maatschappelijk gevoeligheid, heb ik veel projecten gerealiseerd waarbij verkeer, milieuhinder, archeologie en natuurwaarden een belangrijke rol speelden. Reguliere onderdelen van mijn werkzaamheden vormen: de begeleiding van bestemmingsplannen, het onderhandelen over contracten, het opstellen van grondexploitaties en het uitwerken van bouwplannen in stedenbouwkundig ontwerpen en inrichtingsplannen. Naast mijn werk als project- en procesmanager werk ik als hoofdonderzoeker aan rekenkameronderzoeken naar bouwprojecten, grondbeleid, grondexploitaties en risicomanagement.

Projecten/ervaring

Gemeente Lisse
Als senior proces- en projectmanager ben ik verantwoordelijk voor de projecten Dever-Zuid, Geestwater, Elka, Don Bosco en CNB. Bij het project Dever-Zuid is de opdracht om zo snel mogelijk een reëel en haalbaar plan te ontwikkelen voor de realisatie van een nieuwe woonbuurt. Op basis van marktonderzoek heb ik samen met het projectteam een stedenbouwkundig plan gemaakt, dat door zijn flexibiliteit gerealiseerd kan worden in goede en slechte marktomstandigheden. Daarnaast is het plan zo ontwikkeld dat de naastgelegen bedrijven niet beperkt worden in hun activiteiten (geluidsruimte). Naar verwachting zal eind 2015 het stedenbouwkundig plan en de grondexploitatie worden vastgesteld door de gemeente. Het plan zal door een aanbesteding op de markt worden gebracht. Inmiddels hebben de eerste geïnteresseerde marktpartijen zich gemeld.

Gemeente Capelle aan den IJssel
In deze functie van projectmanager was ik verantwoordelijk voor het opzetten van een gedragen integrale ruimtelijke visie voor het centrumgebied “Gebiedsvisie Capelle Centraal” Doel is en was tweeledig. In de eerste plaats om versnelling van centrumprojecten tot stand te brengen. In de tweede plaats om bewoners en bedrijven bij de ontwikkelingen te betrekken. Daarnaast was ik in de rol van planeconoom mede verantwoordelijk voor de contractonderhandelingen tussen de gemeente en Wereldhave/Van der Vorm Vastgoed. Hierdoor is inmiddels de uitbreiding van de Jumbo supermarkt grotendeels gerealiseerd. Medio 2016 start Wereldhave met de revitalisering van het winkelcentrum waarbij o.a. 2900 m2 extra winkelruimte wordt gerealiseerd.

Gemeente Almere
In de gemeente Almere was ik vierenhalf jaar projectmanager van diverse grote gebiedsontwikkelingen zoals 3T Stripheldenbuurt (Woonwijk en bedrijventerrein), 3KNS Indische Buurt Almere Buiten (Een combinatie van woningen, bedrijven, voorzieningen en Stadspark de Evenaar), 1A2 Bombardon Almere Haven Centrum (Herstructurering van woon- en winkelgebied). In deze functie heb ik samen met het projectteam veel projecten met een grote complexiteit gerealiseerd waaronder een praktijkschool, een Jehova Koninkrijszaal, een Boeddhistische Tempel, een Moskee en diverse woningbouwprojecten.

Gemeente Doetinchem
Projectmanager van verschillende woningbouwlocaties (5 tot 200 woningen), een winkelcomplex, Ruimte voor Ruimte en een rood voor groen project (beekdalontwikkeling). In deze functie was ik verantwoordelijk voor veel projecten met een grote complexiteit (o.a. op terreinen van maatschappelijke gevoeligheid, archeologie en natuurwaarden).