Rens Verboeket

Rens Verboeket

linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme
Financieel-economisch advies, Risicomanagement

Opleiding
WO Planologie, Radboud Universiteit

Rens vertelt…

Als sociaal bewogen, no nonsense adviseur ben ik snel ingewerkt en dus makkelijk inzetbaar. Ik combineer mijn planologische interesse met financieel inzicht en overzie daardoor méér dan alleen de cijfers. Heb ruim 8 jaar relevante werkervaring.

Mijn expertise
Als adviseur planeconomie ben ik werkzaam geweest bij verschillende gemeentelijke en provinciale grondbedrijven. Het financieel-economisch begeleiden van ruimtelijke (nieuwbouw) projecten is mijn dagelijkse bezigheid. Daarnaast adviseer ik op portefeuille niveau over vastgoedmarktontwikkelingen, ruimtelijke programma’s en risico’s. Ik ben handig met vastgoed- en grondexploitatie rekenmodellen en risicomodellering.

Projecten/ervaring

Gemeente Noordoostpolder
Als adviseur verantwoordelijk voor de implementatie van de Wet Vennootschapsbelasting (VPB) bij het gemeentelijk grondbedrijf. Ik adviseer over de te maken strategische keuzes aan het management en het bestuur, stel de openingsbalansen op van de grondexploitatiecomplexen en doe voorstellen voor de financiële administratie. Daarnaast draag ik zorg voor het opstellen van het jaarlijkse Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) en bied ik verder planeconomische ondersteuning.

Gemeente Vlissingen
Ik ben verantwoordelijk voor de financieel-economische planbegeleiding van het project de Kenniswerf. Dit project omvat de revitalisering en herstructurering van de stadshavens tot een kennisintensief bedrijventerrein. In dit kader werk ik aan businesscases over ondermeer de vernieuwing van de kades, de infrastructuur, de tijdelijke verhuur van terreinen en de uitgifte van bedrijfskavels.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Bij de afdeling gebiedsontwikkeling ben ik verantwoordelijk geweest voor het opstellen van vastgoed- en grondexploitaties, gedurende het reken- en tekenproces van een aantal grote woningbouw uitleglocaties. Dit in nauwe samenwerking met de projectleiding en de andere betrokken disciplines, waaronder stedenbouwkundigen.