Tessa Haarler

Tessa Haarler

linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme
Grondexploitaties, GrexManager, Risicoanalyses, Haalbaarheidstudies, Marktonderzoek

Opleiding
WO Real Estate Studies, Rijksuniversiteit Groningen
WO Sociale Planologie, Rijksuniversiteit Groningen

Tessa vertelt…

Tijdens mijn bachelor Sociale Geografie en Planologie aan de Rijksuniversteit Groningen ben ik in aanraking gekomen met ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling in de breedte. Vervolgens ben ik verder de diepte ingedoken met mijn masters Real Estate studies en Sociale Planologie. De combinatie van deze twee studies leerde mij om zowel naar de financiële als de sociale kant van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te kijken. Ik vind het belangrijk om meer te zien dan alleen de cijfers en ruimtelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Projecten/ervaring

Sinds 2017 werk ik bij Metafoor RO als planeconoom. Tot en met heden heb ik ervaring opgedaan bij zeer uiteenlopende projecten; van ontwikkelaar tot gemeente, en van het opstellen van grondexploitaties tot het adviseren omtrent risicoanalyses. Verder heb ik diverse adviezen geschreven en (rekenkamer)onderzoeken gedaan. Ondertussen heb ik ook succesvol deelgenomen aan het Management Trainee Programma en de interne opleiding tot planeconoom afgerond.

Risicoanalyses
De afgelopen jaren heb ik mij veel bezig gehouden met het uitvoeren van risicoanalyses. Ik heb onder andere de risico’s onder de loep genomen bij de gemeenten Meppel, Noordenveld, Bunnik, Lingewaard en Geldrop-Mierlo.

Rekenkameronderzoeken
Sinds mijn start bij Metafoor ben ik betrokken geweest bij diverse rekenkameronderzoeken inzake het risicomanagement van gemeenten. Ik heb risicoanalyses uitgevoerd in opdracht van de rekenkamers van de gemeenten Bergen (L) en Nuenen. Het uitvoeren van deze onderzoeken is een mooie aanvulling op mijn eigen ruime ervaring met risicoanalyses.

Gemeente Meppel
Als uitvoerend planeconoom heb ik bij de gemeente Meppel ruime ervaring opgedaan met het herzien en opstellen van grondexploitaties. Ik ben medeverantwoordelijk geweest voor het opstellen van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Daarnaast ben ik voor advisering en ondersteuning betrokken geweest bij het project Nieuwveense Landen. Een mooi project met de ambitie om meer dan 1500 woningen te realiseren binnen verschillende deelgebieden.

Gemeente Noordenveld
Bij de gemeente Noordenveld ben ik betrokken geweest binnen een breed spectrum van de jaarlijkse actualisatiecyclus. Ik heb voor de gemeente zowel een parameteradvies opgesteld als de grondexploitaties herzien. Ten slotte heb ik een uitgebreide risicoanalyse opgesteld. Daarnaast ben ik betrokken bij de startfase van het project Peize-Zuid.

AM
Bij ontwikkelaar AM ben ik werkzaam geweest als ondersteunend planeconoom. Hier heb ik mij voornamelijk gefocust op de herziening en actualisatie van verschillende grondexploitaties. Interessant om de werkcultuur van gemeenten met die van een ontwikkelaar te kunnen vergelijken!