Raadstraining

RAADSTRAINING

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en de Bestuursacademie Nederland hebben de handen ineen geslagen met een training Grondbeleid en Grondexploitaties voor raadsleden.

De jaarlijks herziening van de grondexploitaties en de jaarrekening laten ieder jaar zien dat ruimtelijke ontwikkelingsprojecten risicovol kunnen zijn. Voor grondexploitaties met een (groter) tekort moeten (aanvullende) voorzieningen worden getroffen. Voor mogelijke tegenvallers moeten risicoreserves worden gevormd en op grondposities moet worden afgeschreven.

De relatie tussen grondbeleid, weerstandsvermogen en gemeentebegroting is complex. Heeft uw gemeenteraad voldoende kennis van zaken om een goede inhoudelijke discussie over de risico’s van het grondbeleid te voeren? Krijgt de gemeenteraad daarvoor voldoende informatie? Weet de gemeenteraad wat deze informatie nu eigenlijk inhoudt en stuurt uw gemeenteraad daarbij op hoofdlijnen? Worden kansen ook benut of alleen risico’s vermeden?

Bestuursacademie Nederland en Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling bieden uw gemeenteraad op maat gemaakte cursussen en workshops over het grondbeleid van uw gemeente. Dit doen we in een cursus van één avond waarin we de basisprincipes van grondexploitaties bekijken door de bril van een raadslid. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

  • Grondbeleid en gemeentefinanciën
  • Risicomanagement op portefeuilleniveau
  • Hoe werkt een grondexploitatie?
  • Grondbeleid in het politiek proces: verhouding gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders (kaderstelling, informatievoorziening en controle)

Aan het einde van cursus zijn raadsleden beter bekend met grondbeleid en grondexploitaties. Raadsleden zijn in staat het grondbeleid en de resultaten daarvan te toetsen en te bevragen.

Wilt u nadere informatie? Neem dan rechtstreeks contact op met Erik Berkelmans (telefoon: 036-5300211 of e-mail: erik.berkelmans@metafoor.nl)

Meer informatie over Raadstraining

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?