RO standaarden

RO STANDAARDEN

Hedendaags is het verplicht om bestemmingsplannen digitaal te vervaardigen en beschikbaar te stellen. Om dit in goede banen te leiden bestaan de RO Standaarden, waarin de techniek en vormgeving van ruimtelijke plannen zijn vastgelegd. Daaronder ook de bestemmingsplannen.

De RO Standaarden zijn op te splitsen in de wettelijk verplichte standaarden en de toelichting op deze standaarden. De toelichtingen bestaan uit praktijkrichtlijnen en werkafspraken. Tevens bestaan er facultatieve afspraken, zoals bijvoorbeeld omtrent het digitaliseren van oudere maar nog wel vigerende plannen die niet onder de verplichting van de Wro vallen. Het gebruik van de RO Standaarden is namelijk pas sinds 2010 verplicht.

Er bestaan meerdere soorten RO Standaarden. We onderscheiden het Informatie Model Ruimtelijke  Ordening (IMRO, over opbouw en structuur), Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP, over standaardisatie) en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Informatie (STRI, over beschikbaarstelling en vindbaarheid).

De RO Standaarden 2012 zijn op dit moment van kracht. Op www.Geonovum.nl kunt u meer vinden over de actuele RO Standaarden en verplichting tot het gebruik hiervan.

Meer informatie over RO standaarden

Projecten

Klik hier voor alle projecten over publiek juridisch advies.

Publicaties

Klik hier voor publicatie “Gemeentelijke Co√∂rdinatieregeling in de Wro. Onbekend maakt onbemind”
Mr. H. van der Noord op www.omgevingswet.nl (publicatiedatum: 03-04-2013)

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?