januari 26 2021 0Comment

Flexibiliteit van de kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet

Voor het praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling schrijft juridisch adviseur Evert Jan van Baardewijk over de flexibiliteit van de kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet. Dat n.a.v. een uitspraak van de ABRvS over het vooruitschuiven van de plicht om een exploitatieplan vast te stellen bij een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Dat kan nu nog op grond van art. 7c van het Besluit uitvoering Chw, maar niet straks onder de Omgevingswet. Als artikel 7c niet meer kan worden toegepast vervalt dus ook de mogelijkheid om een vergunning te weigeren als er een tekort op de exploitatieopzet van het (concept)exploitatieplan is. De mogelijkheid om een kostenverhaalsbeschikking te weigeren als de KV-regel in het omgevingsplan een exploitatietekort bevat is niet opgenomen in de Omgevingswet. Evert Jan wijdt daar enkele beschouwingen aan. Benieuwd naar zijn conclusie? Klik dan op onderstaande button Download om het artikel te lezen.

E.J. van Baardewijk – Grondzaken en gebiedsontwikkeling, december editie 2020, pag. 6 – 9.

Download hier het artikel

silkehoning