juli 16 2020 0Comment
Vergelijking kostenverhaalsregeling

Stand van zaken kostenverhaalsregeling Omgevingswet

Voor het praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling schrijft Evert Jan van Baardewijk over de stand van zaken van de kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet.

E.J. van Baardewijk – Grondzaken en gebiedsontwikkeling, juni editie 2020,  pag. 29– 31.

simon