PLANECONOMISCH REKENMODEL

Binnen de module staat de Metafoor GRondgebruikAnalyseSysteem® (GRAS) functionaliteit centraal. Het GRAS-model is door Metafoor in Excel ontwikkeld en is gekoppeld aan een database. Hierdoor heeft de gebruiker niet alleen inzicht in alle berekeningswijzen, ook wordt door het gebruik van een database de kwetsbaarheid van een Office applicatie vermeden.
Vanuit deze database wordt bij de gebruiker het standaard rekenblad ingeladen en gevuld met actuele gegevens. Hierdoor zijn de gegevens in het rekenmodel altijd vergelijkbaar en betrouwbaar.

Rapportages op maat
Met GrexManager heeft iedere gebruiker een accuraat beeld van het totale financiële resultaat van alle grondexploitaties. Daarnaast wordt het ruimtegebruik van een compleet plangebied verantwoord en vertaald in kosten en opbrengsten. Deze informatie kan eenvoudig aan het bestuur en management worden gerapporteerd. GrexManager kan uiteraard op onderdelen worden aangepast aan de specifieke wensen van de klant. Hiermee wordt aan de gebruiker de gewenste flexibiliteit binnen een betrouwbare werkomgeving geboden.

Exploitatieplanmodule
GrexManager biedt ook een exploitatieplanmodule waarmee de gebruiker eenvoudig exploitatieplannen kan opstellen en beheren. Het unieke van deze module is dat de grondexploitatie en het exploitatieplan worden bijgehouden in één rekenmodel, waarbij slechts de wijze van rapportage verschilt. De limitatieve kostenlijst die de verhaalbaarheid van de kosten inkadert is hierbij opgenomen. Bovendien is GrexManager klaar voor de in de toekomst verplichte ‘plankostenscan’ en houdt het rekening met de micro- en macroaftopping.

Flexibel en veilig
GrexManager is gebruiksvriendelijk en biedt via internet altijd de mogelijkheid tot het werken met een eigen versie. Daarnaast is GrexManager veilig: gebruikersrechten kunnen individueel worden toegekend en alle gegevens worden in een afgeschermde database beheerd en gecontroleerd. Of de gebruiker nu op kantoor of vanuit huis werkt; GrexManager is overal te gebruiken.

Gebruikers GrexManager
Gebruikers van GrexManager zijn diverse provincies, gemeenten, maar ook private partijen. Voor meer informatie over de gebruikers van GrexManager, zie referenties.

Meer informatie
Voor meer informatie over GrexManager kunt u contact opnemen met John Elders via john.elders@metafoor.nl of 036 – 5300211.

Meer informatie over ons planeconomisch rekenmodel?