PLANECONOMISCH REKENMODEL

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling biedt met GrexManager een zeer flexibel en toegankelijk planeconomisch rekenmodel voor de opzet, actualisatie en het beheer van grondexploitaties. Hierdoor bent u in staat alle financiële consequenties van bouwgrondontwikkeling in beeld te brengen. GrexManager is gemaakt voor partijen die betrokken zijn bij bestemmings- en exploitatieplannen en heeft als uitgangspunt om de grip op de financiële consequenties van plannen te vergroten.

Het planeconomisch rekenmodel is door Metafoor in Excel ontwikkeld en is gekoppeld aan een database. Hierdoor heeft de gebruiker inzicht in alle berekeningswijzen, en wordt door het gebruik van een database de kwetsbaarheid van een Office applicatie vermeden. Vanuit deze database wordt bij de gebruiker het standaard rekenblad ingeladen en gevuld met actuele gegevens. Hierdoor zijn de gegevens in het rekenmodel altijd actueel, vergelijkbaar en betrouwbaar.

Mogelijkheden GrexManager
GrexManager is inzetbaar in iedere fase van het planproces. Met GrexManager heeft u een accuraat beeld van het financiële resultaat van grondexploitaties. GrexManager brengt de financiële consequenties van projecten in beeld door een integrale benadering van bouwgrond, bouwprogramma en risicomanagement. Daarnaast wordt het ruimtegebruik van een compleet plangebied verantwoord en vertaald in kosten en opbrengsten. Of het nu gaat om een berekening voor een haalbaarheidsstudie, een financiële verkenning tijdens een reken-tekentraject of het beheersen van een grondexploitatie als onderdeel van de Planning & Controle cyclus.

Online: veilig en flexibel (SaaS)
GrexManager is gebruiksvriendelijk en zowel op kantoor als vanuit huis online te gebruiken. Door het gebruik van een online database wordt de kwetsbaarheid van een Office applicatie vermeden. Binnen de webomgeving van GrexManager kunt u:

 • Nieuwe grondexploitaties registreren
 • Lopende grondexploitaties inzien, openen en delen met uw collega’s
 • Verschillende versies aanmaken
 • Varianten aanmaken, hierdoor is een snelle scenarioanalyse middels een QuickScan mogelijk
 • Gebruikersrechten individueel toekennen

Daarnaast is het systeem veilig, alle gegevens worden in een afgeschermde database beheerd en gecontroleerd. GrexManager maakt gebruik van een veilige https verbinding en voldoet aan Nationaal Cyber Security Centrum richtlijnen.

Excel Rekenmodel
Het planeconomisch rekenmodel van GrexManager is gebaseerd op het favoriete platform van vrijwel elke planeconoom, namelijk Microsoft Excel. GrexManager gebruikt de flexibiliteit van Excel en zorgt dat de opbouw en informatie van de exploitaties op een structurele manier in een beveiligde  centrale database in de cloud worden opgeslagen. Gebruikers van GrexManager zijn in staat om beter te sturen op grondexploitaties en hebben alle benodigde informatie in een handomdraai beschikbaar.

Diverse rekenmethoden
GrexManager kan gebruik maken van diverse rekenmethoden door middel van de volgende planeconomische rekenmodellen:

 • een normatief model
 • een programmatisch model
 • een exploitatieplanmodel

GrexManager is inzichtelijk opgebouwd. Rekenregels en parameters zijn zichtbaar en eenvoudig aan te passen.  Hierdoor is het model helder en geeft het bovenal geen ‘black box’ gevoel voor de gebruiker bij de berekening van eindwaarde of netto contante waarde.

Koppeling met het financieel systeem
Het is mogelijk om GrexManager te koppelen aan uw financiële systemen. Dit gebeurt veelal via een Excel export naar GrexManager. Enkele voorbeelden zijn:

 • Key2
 • Decade
 • SAP
 • CODA

Boekwaardes kunnen snel en gemakkelijk worden ingeladen. Dit vergemakkelijkt het controleren van de boekingen en de actualisatie van grondexploitaties.

Actualiseren
GrexManager is uitermate gebruiksvriendelijk bij het actualiseren van grondexploitaties. Door enkele basisgegevens aan te passen zoals de nieuwe parameters, fasering en prijspeildatum rekent GrexManager alles direct voor u door. Zo wordt het actualiseren een eenvoudig en snel proces.

Rapportages op maat
GrexManager genereert gemakkelijk en snel rapportages, zowel voor één grondexploitatie als een consolidatie voor meerdere grondexploitaties tegelijk. Er zijn diverse standaard rapportages beschikbaar:

 • Managementconsolidatie
 • Projectrapportage
 • Verschillenanalyse

Deze informatie kan door GrexManager eenvoudig aan het bestuur, management of een accountant worden gepresenteerd. Ook wat betreft de rapportages zijn er veel mogelijkheden om deze aan te passen naar uw  wensen.

Van kaart naar kasstroom
Het is in GrexManager mogelijk om de grondexploitaties te koppelen aan de ingebouwde kaartmodule, waarin de plangrens van het betreffende exploitatiegebied kan worden weergegeven. Per ontwikkelingsfase wordt dan een overzicht van alle exploitaties getoond. Alle gebieden en kleuren samen bieden de gebruiker in één oogopslag een helder en compleet overzicht van alle projecten.

Planeconomisch rekenmodel


VPB-module
GrexManager rekent aan de hand van wettelijke vereisten:

 • BBV
 • Wro
 • Vpb

Standaard is er een Vpb module toegevoegd aan GrexManager. Hiermee kunt u de fiscale effecten van bouwgrondportefeuille in beeld te brengen. Met deze module vertaalt u de grondexploitatieberekening van een bedrijfseconomische naar een fiscale exploitatieopzet. U berekent op eenvoudige en transparante wijze de openingsbalanswaarde, de fiscale winst per jaar en de jaarlijkse Vpb last. De inbegrepen Vpb module van GrexManager kan hiermee de basis voor vormen uw ‘taxplanning’, fiscale jaarrekening en belastingaangifte.

Aanvullende modules
Naast de beschreven functies van GrexManager worden ook twee extra toe te voegen modules aangeboden. Deze zijn beiden ook afzonderlijk verkrijgbaar. Het gaat om de risicomodule en het civieltechnische prijzenboek.

De risicomodule kwantificeert de risico’s van uw projecten aan de hand van Monte Carlo systematiek.
Voor meer informatie over de risicomodule klik hier.

Het Civieltechnisch prijzenboek is geschikt voor het maken van kostenramingen van civieltechnische werken door zowel publieke als private partijen.
Voor meer informatie over het Civieltechnisch prijzenboek klik hier.

Maatwerk model
GrexManager is beschikbaar als pakket voor eigen gebruik of in combinatie met de inhuur van een adviseur van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling. GrexManager kan op onderdelen worden aangepast aan uw specifieke wensen. Ook is GrexManager te koppelen aan uw financieel pakket. Hiermee wordt voor u de gewenste flexibiliteit binnen een betrouwbare werkomgeving geboden.

GrexManager Helpdesk
Metafoor bied GrexManager gebruikers een helpdesk service voor ondersteuning. De helpdesk bestaat uit GrexManager specialisten en is op werkdagen bereikbaar van 9:00-17:00. Deze zal u zowel telefonisch als via mail helpen bij uw vragen en problemen. U kunt contact opnemen met de GrexManager helpdesk op 088- 0066 166 of via email: Grexmanager@metafoor.nl.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wilt u meer weten over GrexManager en de mogelijkheden voor uw organisatie of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Ook komen we graag bij u langs om vrijblijvend een Demo te geven van de mogelijkheden die GrexManager te bieden heeft.

Telefoon GrexManager helpdesk 088- 0066 166
Grexmanager@metafoor.nl

Meer informatie over ons planeconomisch rekenmodel?