PRIJZENBOEK

Het geheel digitale prijzenboek geeft inzicht in de omvang van de civiele kosten bij uw grondexploitaties. Het boek bevat eenheidsprijzen op drie verschillende kwaliteitsniveaus. U kunt de kosten per eenheidsprijs bekijken of per strekkende meter profiel.

Krijg inzicht in de civiele kosten
Met het civieltechnisch prijzenboek krijgt u inzicht in de kosten van een groot aantal civiele posten. Het is opgebouwd conform de voorgestelde kostensoortenstructuur in de Wro. U heeft de mogelijkheid om de prijzen per eenheidsprijs te bekijken of een profiel in te voeren. Met het invoeren van een profiel heeft u een totaalbeeld van de realisatiekosten. In samenwerking met een erkend civieltechnisch bureau vindt een tweejaarlijkse herbeoordeling plaats van opgenomen eenheidsprijzen in het prijzenboek. Jaarlijks worden de eenheidsprijzen geïndexeerd.

Voor wie?
Het prijzenboek is ontwikkeld voor een ieder die zich bezighoudt met het maken van een kosteninschatting voor de civieltechnische werken. Het prijzenboek is geschikt voor het maken van kostenramingen door gemeenten en private partijen.

Bent u klant van GrexManager?
Wilt u snel een quickscan maken van een investering maar heeft u nog niet alle eenheidsprijzen paraat? Wanneer u reeds klant bent van GrexManager, heeft u de mogelijkheid om het prijzenboek aan het normatieve deel van uw GrexManager omgeving toe te voegen. Zo heeft u snel een indicatie van de kosten.

Offerte? Meer weten?
Ons prijzenboek is zeer scherp geprijsd. Wilt u meer weten over ons civieltechnisch prijzenboek en de mogelijkheden ervan voor uw organisatie of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem contact op via 036 53 00 211 of mail naar info@metafoor.nl.

Meer informatie over het Prijzenboek?