RISICOMODULE / MONTE CARLO ANALYSE

De GrexManager risicomodule is een instrument om risico’s van uw grondexploitatie te kwantificeren. Maak het verband tussen de risicodekking en uw netto contante waarde inzichtelijk. U kunt naast de Monte Carlo analyse ook een gevoeligheidsanalyse uitvoeren.

Voor wie?
De risicomodule is ontwikkeld voor gebruikers van GrexManager. Wanneer u gebruik maakt van GrexManager heeft u de mogelijkheid om de resultaten van de risicomodule toe te voegen aan uw documentenlijst in de online GrexManager omgeving. Zo kunt u de resultaten van de risicoanalyse met andere projectleden delen.

Resultaat
Het resultaat van de risicoanalyse is een tabel met daarin de risico’s gekwantificeerd naar percentages. Middels een gevoeligheidsanalyse kunt u zien in hoeverre een bepaalde parameter een risico vormt voor de ontwikkeling. Afhankelijk van de door u gekozen statistische verdeling krijgt u de daarbij behorende resultaten te zien. De resultaten worden ook weergegeven in grafieken.

Gevoeligheidsanalyse
Wanneer u wilt zien hoe groot het effect is van een verandering van één van de invoervariabelen op de outputvariabele(n), kunt u gebruik maken van de gevoeligheidsanalyse. Hiermee kunt u bepalen welke variabele bij verandering van één parameter het meest gevoelig is en daarmee het meest bepalend voor het financieel eindresultaat. Zo kunt u heel gericht risicovolle variabelen (bijvoorbeeld investeringsposten) inventariseren en beheren. Het resultaat is een horizontale staafdiagram die de negatieve en positieve afwijking ten opzichte van de outputvariabele weergeeft.

Rapportages
GrexManager onderscheidt zich in de mogelijkheid tot het genereren van verschillende rapportages. GrexManager biedt ook gebruikers van de risicomodule de mogelijkheid om een rapportage van de risicoanalyse te genereren via de GrexManager omgeving. Zo heeft u een overzichtelijk document voor diverse communicatiedoeleinden. Doordat deze omgeving voldoet aan de richtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum is uw privacy gewaarborgd.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wilt u meer weten over onze risicomodule en de mogelijkheden ervan voor uw organisatie of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Bel of mail ons.

Meer informatie over de Risicomodule / Monte Carlo analyse?