RISICOMODULE / MONTE CARLO ANALYSE

De GrexManager risicomodule is een instrument om risico’s van uw grondexploitaties te kwantificeren. De risicomodule is gebaseerd op de Monte Carlo systematiek.  Deze module maakt het verband tussen de risicodekking en uw netto contante waarde of eindwaarde inzichtelijk. U kunt naast de Monte Carlo analyse ook een gevoeligheidsanalyse uitvoeren.

Hoe werkt de Risicomodule?
U kunt zelf invullen welke risico’s relevant zijn voor uw project. Vervolgens kunt u voor elk risico een bandbreedte bepalen waartussen de desbetreffende parameter zal liggen. De Risicomodule berekent dan de verandering in het financiële resultaat op eindwaarde of netto contante waarde door middel van minimaal 10.000 simulaties die het model snel voor u uitvoert.

Resultaat
De risico’s van de projecten worden gekwantificeerd en zodoende krijgt u inzicht in de financiële impact van deze risico’s. Het resultaat van de risicoanalyse is terug te vinden in zowel een tabel als een grafiek met een betrouwbaarheidsinterval. De analyse behelst de totale financiële impact van de risico’s voor het project. Aan de hand van de resultaten kunt u gemakkelijk het benodigde weerstandsvermogen bepalen.

Risicomodule

Gevoeligheidsanalyse
Wanneer u wilt zien hoe groot het effect is van een verandering van één van de invoervariabelen op de outputvariabele(n), kunt u gebruik maken van de gevoeligheidsanalyse. De gevoeligheidsanalyse laat door middel van een horizontale staafdiagram zien wat de effecten van de afzonderlijke risico’s zijn op de financiële uitkomsten van uw project. Zo ziet u in één oogopslag wat de belangrijkste risico’s binnen een project zijn en kunt u uw risicosturing erop afstemmen.

Risicoanalyse

Rapportages
GrexManager onderscheidt zich in de mogelijkheid tot het genereren van verschillende rapportages. Zo heeft u een overzichtelijk document voor diverse communicatiedoeleinden. Doordat deze omgeving voldoet aan de richtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum staan uw gegevens veilig en versleuteld opgeslagen.

Koppelen met een rekenmodel
Wanneer u gebruik maakt van GrexManager heeft u de mogelijkheid om de resultaten van de risicomodule toe te voegen aan uw documentenlijst in de online GrexManager omgeving. Zo kunt u de resultaten van de risicoanalyse met andere projectleden delen. Ook kunt u de risicomodule koppelen aan uw eigen rekenmodel via Excel koppelingen.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wilt u meer weten over de Risicomodule en de mogelijkheden ervan voor uw organisatie of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Telefoon GrexManager infodesk 088- 0066 166
Grexmanager@metafoor.nl

Meer informatie over de Risicomodule / Monte Carlo analyse?