GRONDPRIJSBELEID

De planeconomen bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling adviseren gemeenten bij het opstellen en herzien van de grondprijsnota en daaruit voortvloeiende grondprijsbrief. Het grondprijsbeleid geeft voor de verschillende gebruiksfuncties aan wat de gehanteerde grondprijsmethodiek is binnen een gemeente. Hierbij maken zij onderscheid in prijzen voor woonkavels en kavels voor functies anders dan wonen. Om tot een gedegen prijsvoorstel te komen, voert Metafoor een marktonderzoek uit.
Als gevolg van veranderende economische omstandigheden en veranderingen in de markt kan aanpassing van het grondprijsbeleid wenselijk zijn.

Gemeente maken veelal onderscheid tussen het residueel berekenen van de grondwaarde, vastgestelde grondprijzen en grondquotes. Voor niet-woningbouw komt een comparatieve grondwaarde bepaling ook voor.
Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211. Meer informatie over de residuele grondwaarde methode leest u hieronder.

Residuele grondwaarde methode

Opbrengsten uit vastgoedontwikkelingen zijn bepalend voor de financiële draagkracht van bouwprojecten. Een hogere waarde van vastgoed leidt tot meer investeringsruimte, en dat is de succesfactor bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Onze planeconomen hebben veel kennis van de vastgoedmarkt en daarmee met het bepalen van de vastgoedopbrengsten. Wij adviseren met behulp van ons inzicht in de verschillende vastgoedmarkten, opbrengstniveaus, bouwkosten en locatiefactoren, uitmondend in een de residuele waarde.
De residuele (grond)waardemethode is een erkende rekenmethode. Deze methode rekent vanaf de opbrengstenkant. Simpel gezegd geven de opbrengsten van het vastgoed minus de kosten voor het realiseren van het vastgoed de financiële ruimte weer die besteedt kan worden voor de grondontwikkeling voor de (vastgoed)functie. Het bepalen van de waarde van het te ontwikkelen vastgoed is daarmee van belang. Daarbij vormen winkel-, hotel-, leisure-, overige en maatschappelijke functies van een gebied vaak een moeilijk onderdeel. Op deze functies zijn namelijk nog veel meer factoren van invloed dan bij woningbouw. Dit vergt specialistische kennis op dit gebied. Onze financieel adviseurs kunnen voor deze functies de grondwaarde bepalen.

Meer informatie over Grondprijsbeleid

Projecten

Klik hier voor alle projecten over planeconomie

Publicaties

Klik hier voor publicatie “De Kamerbrief grondbeleid en de Aanvullingswet grondeigendom”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, februari 2016, pag. 25 – 27

Klik hier voor publicatie “Kaders voor afstemming bij gebiedsontwikkeling”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, oktober 2015, pag. 9 – 11

Klik hier voor publicatie “Herverkaveling op ontwikkelingslocaties: steun voor faciliterend grondbeleid.”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, juni 2012, pag. 14 – 16

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?