RISICOANALYSE EN -MANAGEMENT

Ruimtelijke ontwikkeling kent een breed scala aan risico’s. Onzekerheden in de vastgoed- en financieringsmarkt, veranderende gebiedsopgaven en nieuwe samenwerkingsvormen maken risicomanagement cruciaal. In de toekomst kijken is niet eenvoudig en knelpunten in het ruimtelijk planproces worden lang niet altijd vroegtijdig herkend. Door gebruik te maken van risicoanalyse en -management worden risico’s die de doelstelling kunnen beïnvloeden, geïdentificeerd en beheerst. Kennis en vaardigheden van de type risico’s en het inschatten van de gevolgen zijn hier van belang.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling ondersteunt gemeenten en ontwikkelende partijen bij de uitvoering van risicoanalyse en -management. Dit doen wij in eerste instantie met de gebundelde kennis en ervaring van onze adviseurs en het projectteam, en vervolgens middels kwantitatieve en kwalitatieve analysetools. Deze analyses voeren we uit in alle planfasen, van eerste initiatief tot voor het oplevermoment. We doen dit in het kader van een financiële haalbaarheidsanalyse, maar ook voor de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen.

Met behulp van ons rekenprogramma GrexManager kunnen wij risico’s identificeren en beheersen (de Risicomodule is tevens los verkrijgbaar). Door middel van managementrapportages zijn de bevindingen overzichtelijk en snel te presenteren aan uw bestuur. Naast het verschaffen van inzicht in risico’s kunnen we een implementatieplan voor de uit te voeren beheersmaatregelen opstellen.

Meer informatie over risicoanalyse en -management?

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Meer informatie over Risicoanalyse en -management

Projecten

Klik hier voor Risicomanagement gemeente Noordoostpolder
Klik hier voor Risicomanagement gemeente Laarbeek

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?