WEERSTANDSVERMOGEN

Metafoor heeft ruime ervaring met risicomanagement bij ruimtelijke projecten. Kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyses worden voor verschillende opdrachtgevers uitgevoerd. In samenhang met het risicomanagement kan het de benodigde hoogte van het weerstandsvermogen worden gezien.

Naast het bepalen en kwantificeren van risico’s kan Metafoor helpen bij het doorvertalen van deze risico’s naar het benodigde weerstandsvermogen voor de gemeente. Het weerstandsvermogen van uw project of grondbedrijf biedt u de mogelijkheid om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen. De praktijk is dat gemeenten dit proces voor bepaling van het weerstandsvermogen op zeer uiteenlopende wijze uitvoeren. De planeconomen van Metafoor kunnen uw gemeente adviseren over het weerstandsvermogen. Zij kijken mee met u en kunnen u een gedegen advies geven over het benodigde weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

Meer informatie over weerstandsvermogen?

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Meer informatie over Weerstandsvermogen

Projecten

Klik hier voor alle projecten over planeconomie

Klik hier voor het project Weerstandsvermogen grondexploitaties 2016 van de gemeente NoordOostPolder

Publicaties

Klik hier voor publicatie “De Kamerbrief grondbeleid en de Aanvullingswet grondeigendom”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, februari 2016, pag. 25 – 27

Klik hier voor publicatie “Kaders voor afstemming bij gebiedsontwikkeling”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, oktober 2015, pag. 9 – 11

Klik hier voor publicatie “Herverkaveling op ontwikkelingslocaties: steun voor faciliterend grondbeleid.”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, juni 2012, pag. 14 – 16

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?