CONTRACTEN

Er zijn voor gemeenten verschillende redenen om te kiezen voor een samenwerking met marktpartijen. Private partijen hebben kennis van de markt en zijn kundig op het vlak van gebiedsontwikkeling. Als samenwerkingspartner kunnen zij de risico’s van de ontwikkeling delen. Afhankelijk van de positie die u en de marktpartij(en) innemen, zijn keuzes nodig over de manier van samenwerking (en even belangrijk de wijze van afscheid nemen), risico’s, zeggenschap en financiering.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling kan voor u het proces en de onderhandelingen met beoogde partners begeleiden, ten aanzien van zowel het juridische als financiële gedeelte. Afhankelijk van de beoogde planontwikkeling en de grondposities van partijen stellen onze juristen daarbij de benodigde overeenkomsten op. Hierbij kan gedacht worden aan: bouwclaim-, concessie-, samenwerkings- en realisatieovereenkomst, of het inrichten van een gemeenschappelijke exploitatie maatschappij. Ook het hanteren van een exploitatieovereenkomst behoort tot de mogelijkheden, waarbij wij met u de situatie koppelen aan de Grondexploitatiewet. Zelfs een analyse (zowel juridisch als financieel) van het kostenverhaal is mogelijk voorafgaand aan het opstellen van de overeenkomst om uw positie te bepalen. U kunt Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling ook benaderen voor een second opinion op al uw overeenkomsten.

Meer informatie over Contracten

Projecten

Klik hier voor alle projecten over privaat juridisch advies.

Publicaties

Klik hier voor publicatie “Onderzoek naar kansen mee koppelen ruimtelijke opgaven: een beslisboom voor contractvorming”
E. J. van Baardewijk & E.R. Hijmans – RO Magazine, mei 2015

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?