STAATSSTEUN

Staatssteun treedt sinds de kredietcrisis als nieuwsitem op de voorgrond. Staatssteun betreft (financiële) hulp van de overheid aan een bedrijf of branche door middel van bijvoorbeeld het verstrekken van subsidies of het hanteren van niet marktconforme grondprijzen. Sinds de crisis is er in de media veel aandacht voor staatssteun aan banken, voetbalclubs en gebiedsontwikkeling. Onze adviseurs zijn zich bewust van de invloed van de staatssteunregelgeving en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Staatssteun is bijna altijd verboden. Overigens was de staatssteun aan de banken gedurende de crisis geoorloofd. Staatssteun mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie.

Van staatssteun kan bijvoorbeeld sprake zijn bij het verstrekken van een subsidie. Er kan ook staatssteun worden verleend wanneer er geen of lagere kosten door de overheid in rekening worden gebracht terwijl op grond van regelgeving (gelijkheidsbeginsel) en het principe van marktconformiteit (meer) betaald zou moeten worden. Met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen kan Metafoor analyseren of er sprake is van (ongeoorloofde) staatssteun.

Met betrekking tot de praktijk van gebiedsontwikkeling komen staatssteunvraagstukken onder andere voor bij planschadevraagstukken en grondtransacties. Ook woningbouwcorporaties hebben te maken met staatssteunregelgeving. Voor grondtransacties worden staatssteunvoorwaarden nader uitgewerkt in de Mededeling van de Commissie betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties. Hierin is onder andere vastgelegd dat een geoorloofde verkoop van grond door openbare instanties kan plaatsvinden middels een onvoorwaardelijke biedprocedure. De overheid kan hiervoor een openbare inschrijving of aanbesteding organiseren. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling kan u hierbij van dienst zijn.

Procedure rondom staatssteun

Voor een voornemen tot het nemen of wijziging van een staatssteunmaatregel geldt een meldingsplicht bij de Europese Commissie, indien geen vrijstellingsmogelijkheid van toepassing is. Indien de Europese Commissie vermoedt dat er sprake is van een met de staatssteunregelgeving onverenigbare steunmaatregel wordt een onderzoek gestart. Tijdens deze onderzoeksperiode geldt het zogenoemde standstill-beginsel, dat inhoudt dat de steunmaatregel niet ten uitvoer mag worden gebracht alvorens de Europese Commissie positief heeft besloten. Gebeurt dit toch, dan kan de Europese Commissie beëindiging van de maatregel opleggen en kan via de nationale rechter een verbod en schadevergoeding worden geëist.

Advisering

De praktijk laat zien dat er veelal niet of te laat in het proces rekening wordt gehouden met staatssteunregelgeving. Juristen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling adviseren opdrachtgevers dan ook om bij de aanvang van een project deze regelgeving nadrukkelijk bij de op te stellen risicoanalyse van het project te betrekken.
Er moet worden beoordeeld of er sprake is van staatssteun en zo ja, of er voor de betreffende staatssteunmaatregel een vrijstellingsmogelijkheid geldt. Ook kan worden onderzocht of de staatssteunmaatregel op een zodanige manier kan worden aangepast, dat hierop alsnog een vrijstellingsmogelijkheid van toepassing is of dat wellicht helemaal geen sprake meer is van staatssteun. Indien er bij de Europese Commissie moet worden gemeld zal worden bekeken hoe de steunmaatregel en de melding kunnen worden vormgegeven zodat de kans op een positief besluit zo groot mogelijk is. Door een vroegtijdige risicoanalyse kunnen problemen gaandeweg worden voorkomen.

Meer informatie over Staatssteun

Projecten

Klik hier voor alle projecten over privaat juridisch advies.

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?