Advies parameters grondexploitaties
Gemeente Leeuwarden

Advies parameters grondexploitaties

De gemeente Leeuwarden heeft Metafoor gevraagd om een onafhankelijk oordeel te geven over de marktconformiteit en realiteit van parameters en uitgangspunten die de gemeente Leeuwarden hanteert binnen de grondexploitaties. In samenhang met documenten zoals behoefteramingen, parameterbesluit, toelichtingen en dergelijke zijn parameters onderzocht. Hoewel de analyse zich op de gehele grondexploitatieportefeuille richt, wordt extra aandacht besteedt aan Zuidlanden. Deze extra aandacht hangt samen met de invloed (risico) van deze exploitatie binnen de portefeuille.

Het adviesrapport heeft de volgende indeling:
Na de inleiding volgt een algemene analyse van externe factoren en invloeden op de ontwikkeling van de grondexploitaties van de gemeente Leeuwarden. Vervolgens wordt het te realiseren programma beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar het volume, de planning en de segmentering. In het vierde hoofdstuk worden de geprognosticeerde opbrengsten en investeringen beoordeeld, het gaat in deze beoordeling met name om het niveau van opbrengsten en investeringen. Vervolgens is een beoordeling van de gehanteerde parameters aan de orde. Er wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

Categorieën:
Klant: Gemeente Leeuwarden
Locatie: Leeuwarden
Jaartal: 2015
Adviseur: Steven Koster

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?