DE UITDAGING

De gemeente Amsterdam heeft behoefte aan een structurele herziening van het exploitatieplan Buiksloterham. Het betreft de transformatie van een bedrijventerrein naar een woon-werkgebied op een locatie aan de noordkant van het IJ. Sinds de woningmarkt in Amsterdam na de recessie weer ging aantrekken ontstond er een bijzondere dynamiek in het gebied. De uitdaging is de herziening van het exploitatieplan hier op af te stemmen

PROJECTOMSCHRIJVING

Het totale programma op de locatie bevat ongeveer 1 miljoen m2 bruto vloeroppervlak, wat een toename van het ruimtegebruik met 700.000 m2 bvo inhoudt. Het gebied krijgt een opwaardering van een voormalig industrieterrein naar een bruisend woon-werkgebied met de aanleg van diverse parken, 7 bruggen, kademuren langs het water en brede boulevards. Bestaande wegen krijgen een herprofilering en de ontsluiting van het gebied zal uitgebreid worden.

LUCHTFOTO

ONZE ADVISEURS AAN HET WOORD

Mias Snip

Een exploitatieplan herzien op deze schaal, waarbij het programma zich bovendien organisch ontwikkelt, is een flinke uitdaging. Iedere programmatische wijziging heeft financiële consequenties en beïnvloedt de berekening van de exploitatiebijdrage voor alle partijen binnen het gebied. Evert Jan en ik hebben een tandem gevormd, waarbij mijn rekenkundige vaardigheden een welkome aanvulling waren op de juridische kennis van Evert Jan.

PROJECT DETAILS

Categorieën:
Klant: Gemeente Amsterdam
Locatie: Buiksloterham
Oppervlakte: 1.000.000m
Adviseur: Evert Jan van Baardewijk
Mias Snip

CONTACT

Bolderweg 2, 1332 AT Almere

036 - 5300211

info@metafoor.nl

Ma - Vr: 8:30 - 17:30

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?