Bedrijveninvesteringszone De Vaart Almere
De vaart

PROJECTBESCHRIJVING

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling is alweer enige jaren gevestigd op bedrijventerrein De Vaart Almere. Metafoor is actief lid van de Verenigde Bedrijfskring Almere De Vaart en samen met enkele enthousiaste ondernemers is het initiatief genomen om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te zetten op het bedrijventerrein.

Aangezien Metafoor ervaring heeft met het opzetten van een BIZ, begeleidt zij ook het totstandkomingsproces op De Vaart. Op De Vaart is het de bedoeling de reeds aanwezige collectieve beveiliging te verbeteren en te vernieuwen zodat het gehele bedrijventerrein met hedendaagse technieken is beveiligd. Wanneer alle bedrijven op het terrein hieraan meebetalen zijn schappelijke bijdrages te realiseren. Omdat de gemeente en provincie ook een herstructureringssubsidie beschikbaar hebben, is het mogelijk zeer aantrekkelijke instapbijdrages te realiseren voor de ondernemers.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling is momenteel samen met de overige ondernemers uit de Bedrijfskring in samenspraak met de gemeente om voldoende draagvlak te creëren voor deze BIZ, zodat een formele draagvlakmeting gehouden kan worden en invoering mogelijk is.

Categorieën:
Klant: Gemeente Almere
Locatie: De Vaart, Almere Buiten
Jaartal: 2015
Adviseur: Erik Berkelmans

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?