Bedrijventerrein Habraken
Habraken

Bedrijventerrein Habraken

De gemeente Veldhoven maakt onderdeel uit van de stadsregio Eindhoven-Helmond. In deze regio is de economische dynamiek zeer groot. In het Regionaal Structuurplan en Veldhoven op weg naar 2005, Structuurvisie 1995, zijn enkele gebieden aangewezen als toekomstig bedrijventerrein, zo ook het gebied bedrijventerrein Habraken. Dit gebied vormt, samen met de noordelijke ontsluitingsroute de afronding van Veldhoven aan de noordzijde, en is gelegen in de nabijheid van vliegveld Eindhoven.

Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor de realisatie van een bedrijventerrein met 3 segmenten bedrijvigheid en een bruto omvang van ca. 70 ha. Dit bestemmingsplan is in maart 2001 in procedure gebracht. In verband met de externe veiligheid rond vliegvelden is door VROM in juni 2001 aangegeven dat de planopzet moet wachten op het in ontwikkeling zijnde veiligheidsbeleid. Sindsdien wordt door de gemeente Veldhoven er alles aan gedaan om duidelijkheid te verkrijgen over de inhoud en de status van dit veiligheidsbeleid, en de vraag of in dit late stadium plannen alsnog kunnen worden geblokkeerd.

Fred van Etten was vanuit Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling de projectleider voor dit project binnen de afdeling Stedelijke ontwikkeling van de gemeente Veldhoven. Het bestemmingsplan is opgesteld door de Grontmij. Het aanvullend inhoudelijk onderzoek naar de ontwikkelingen rond de externe veiligheid en de bestuurlijke afwegingen hierover zijn door Metafoor verzorgd. Door de invulling van een interne vacature zijn de werkzaamheden in april 2002 overgedragen. Tevens heeft Metafoor een bijdrage geleverd in de interne discussie over projectmatig werken binnen de sector Stadsontwikkeling en Openbare werken.

Categorieën:
Klant: Gemeente Veldhoven
Locatie: Veldhoven
Jaartal: 2000 - 2002
Adviseur: Fred van Etten

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?