BIZ regeling centrum Heerlerheide
Herstructurering De Heerlerheide gemeente Heerlen

BIZ regeling centrum Heerlerheide

In januari 2016 is binnen  het winkelcentrum van Heerlerheide Centrum een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) ingesteld.

Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Alleen wanneer ondernemers er zelf om vragen, stelt de gemeente een BIZ voor hen in. De gemeente int alle bijdragen en keert ze, na aftrek van kosten, uit aan de BIZ-vereniging.

Met deze inkomsten gaat de BIZ-vereniging Heerlerheide Centrum de komende vijf jaar uitvoering geven aan een businessplan, waarin staat hoe ze de economische ontwikkeling van winkelcentrum Heerlerheide Centrum willen stimuleren.

Vanuit Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling was Fred van Etten vanuit woningstichting Weller betrokken bij de instelling van de BIZ- regeling. Fred voerde gesprekken met ondernemers en de gemeente, om zo voldoende draagvlak te creëren voor de invoering van de BIZ.

Categorieën:
Klant: Woningstichting Weller
Locatie: Heerlen
Jaartal: 2016
Adviseur: Fred van Etten

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?