BIZ regeling centrum Heerlerheide
Herstructurering De Heerlerheide gemeente Heerlen

BIZ regeling centrum Heerlerheide

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het winkelcentrum van Heerlerheide een bedrijfsinvesteringszone (BIZ).

Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Alleen wanneer ondernemers er zelf om vragen, stelt de gemeente een BIZ voor hen in. Alle betrokkenen krijgen via een formele stemming nog de kans om voor of tegen te stemmen. Is een meerderheid vóór, dan wordt de BIZ ingesteld. De gemeente int alle bijdragen en keert ze, na aftrek van kosten, uit aan de BIZ-vereniging.

Met deze inkomsten gaat de BIZ-vereniging Heerlerheide de komende vijf jaar uitvoering geven aan een businessplan, waarin staat hoe ze de economische ontwikkeling van winkelcentrum Heerlerheide willen stimuleren. Zo willen ze iets gaan doen aan de uitstraling van het openbaar gebied, het verbeteren van de promotie en marketing, het verhogen van de veiligheid en de verbetering van de verkeersafwikkeling en parkeergelegenheid.

Vanuit Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling was Fred van Etten betrokken bij de instelling van de BIZ- regeling. Fred voerde gesprekken met ondernemers en de gemeente, om zo voldoende draagvlak te creëren.

Categorieën:
Klant: Woningstichting Weller
Locatie: Heerlen
Jaartal: 2016
Adviseur: Fred van Etten

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?