Projectomschrijving

De gemeente ontwikkelt en realiseert samen met twee woningbouwcorporaties, een aantal private partijen en zelfbouwers de ‘tijdelijke’ woningbouwlocatie aan de Castiliëlaan in Eindhoven. Buurtschap te Veld wordt een bijzondere wijk, die ruimte biedt aan 670 betaalbare (huur)woningen en zelfbouwkavels in het groen. De gemeente neemt de bouwgrondontwikkeling voor rekening en risico en verhuurt de grond aan de verschillende initiatienemers voor een periode van maximaal 30 jaar. In het kader van de Woningbouwimpuls (WBI) is een subsidie aangevraagd en toegekend.

Uitdagingen in het project

Het project is een complexe uitdaging. In een kort tijdsbestek van nog geen twee jaar is in samenwerking met meerdere partijen een nieuw type locatie ontwikkeld en deels gerealiseerd. In november ’21 zijn de eerste huurwoningen geplaatst en opgeleverd. Een van de grootste uitdagingen is het zorgdragen voor een sluitende businesscase voor alle partijen. Daarbij is de tijdelijke beschikbaarheid van de locatie en de relatief korte terugverdientijd uitgangspunt.

Onze adviseur aan het woord

” Dit project betekent voor Metafoor een opgave waarbij alle facetten van financieel economische planbegeleiding bij elkaar komen. Van haalbaarheidsanalyse en scenarioberekeningen tot en met het laten vaststellen en bewaken van de ‘grondexploitatie’. En ook het toetsen van stichtingskostenberekeningen en vastgoedexploitaties is onderdeel van de opdracht. Een constructieve samenwerking met verschillende type initiatiefnemers heeft geleid tot een mooi resultaat in een kort tijdsbestek”.

Rik Bousema, Planeconoom

Project Details

Categorie
Klant Gemeente Eindhoven
Locatie Buurtschap te Veld
Oppervlakte 20 ha.
Voltooid 2020 - heden
Adviseur Rik Bousema