Centrumplan Brunssum
Brunssum

Centrumplan Brunssum

Het centrumgebied van de gemeente Brunssum kende een groot aantal functies die op een relatief klein grondgebied waren gevestigd. In functioneel opzicht manifesteerde de problematiek zich onder meer binnen de gebieden wonen, winkelen, zorgen en leren. In ruimtelijk opzicht speelden vooral de beleving van de openbare ruimte, de bereikbaarheid van het centrum en de onsamenhangende stedenbouwkundige opzet van het centrumgebied een rol.

In opdracht van woningstichting Weller verzorgt Fred van Etten de projectleiding van de Welleronderdelen in deze centrumontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de Savelbergstraat: hier onderzoeken wij de mogelijkheden om de appartementen (56 stuks) ‘all electric’ te maken.

Categorieën:
Klant: Woningstichting Weller
Locatie: Brunssum
Jaartal: 2014 - heden
Adviseur: Fred van Etten

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?