Centrumplan Nieuw-West
Centrumplan Nieuw-West Amsterdam

Centrumplan Nieuw-West

Langs de Sloterplas, midden in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam, wordt gewerkt aan de vernieuwing en uitbreiding van het voornaamste winkelhart van Amsterdam Nieuw-West; een nieuw centrumplan. Op en nabij het Osdorpplein zal een deel van de huidige bebouwing gesloopt worden en plaatsmaken voor zo’n 1.100 woningen, 25.000 m2 detailhandel, parkeervoorzieningen en diverse overige functies.

Om de haalbaarheid van het totale plan te toetsen is de vastgoedexploitatie afgestemd op de grondexploitatie. Ten behoeve van de opbrengstcapaciteit van de detailhandel is een uitgebreide branchering van het toekomstige winkelbestand opgesteld. Uit deze branchering bleek een grote range qua opbrengsten. In diverse reken-en-tekensessies is vervolgens een ontwerp uitgewerkt waarbij een opbrengstmaximalisatie voor de vastgoedexploitatie ontstond. Voor de grondexploitatie resulteert dit in grondwaardes die toereikend zijn om alle infrastructurele werken en de aankoop van enkele opstallen te dekken. Vervolgens is per bouwkavel een bouwenvelop samengesteld.

Bart van Huit van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling was als adviseur grondzaken betrokken bij het project, maar heeft zijn werkzaamheden overgedragen aan Mias Snip. Mias heeft het stadsdeel geadviseerd over de haalbaarheid van de plannen en begeleidt het reken-en-tekenproces, inventariseert de voorwaarden en beperkingen voor de uitvoering en adviseert bij het opstellen van de bouwenveloppen en de selectiekaders. Hierbij werkt hij nauw samen met de projectleider Grondzaken en de stedenbouwkundige van het project.

Categorieën:
Klant: Gemeente Amsterdam
Locatie: Stadsdeel Nieuw-West Amsterdam
Jaartal: 2015
Adviseur: Mias Snip
Bart van Huit

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?