Exploitatieplan Vroondaal
Exploitatieplan Vroondaal Gemeente Den Haag

ONZE ADVISEUR AAN HET WOORD

“Vanuit Metafoor zijn Andrew Mersie en ik ook betrokken geweest bij de behandeling van zienswijzen en beroep tegen het exploitatieplan. Daarbij kwamen onder meer belangwekkende zaken rond de manier van het taxeren van inbrengwaarden en de hoogte ervan aan de orde. Belangwekkend omdat de inbrengwaarden vaak hoge bedragen vertegenwoordigen en doortellen in de exploitatiebijdrage, zowel in het totaal als in het recht op aftrek van een individuele eigenaar/zelfrealisator. Ten aanzien van deze inbrengwaarden werd jurisprudentie gevormd over de afbakening van een complex en over de zogenaamde eliminatieregel. Dat zijn beide items die ook in de schadeloosstelling bij onteigening een rol (kunnen) spelen. Na deze jurisprudentie werd het rustiger rondom de gebiedsontwikkeling en kon de eerste herziening van het exploitatieplan zonder zitting bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk worden.”

Andrew Mersie
Evert Jan van Baardewijk

EXPLOITATIEPLAN VROONDAAL

Vroondaal is begonnen als villawijk en kostendrager voor investeringen in het groene-blauwe casco van Westlandse Zoom. Door de woningmarktcrisis was bijsturing noodzakelijk in de vorm van verbreding van het woningbouwprogramma; dat blijkt sinds het opkrabbelen van de woningmarkt een gouden greep. Hiervoor was ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Metafoor verzorgd sindsdien jaarlijkse advisering voor het exploitatieplan.

Het grootste deel van het plangebied is in juridisch eigendom van de gemeente Den Haag. Daarnaast zijn enkele gronden in handen van derden waarmee de gemeente Den Haag bij herziening van het bestemmingsplan nog geen overeenkomst had gesloten over kostenverhaal, fasering, inrichting van openbare ruimte en uitvoering van werken en werkzaamheden. De gemeente kon daarom niet afzien van de verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan. De uitdaging van Metafoor was om de totstandkoming van het eerste exploitatieplan voor Gemeente Den Haag in goede banen te leiden. Sindsdien adviseren wij bij de jaarlijkse herziening van dit exploitatieplan.

BIJZONDERHEDEN

  • Vroondaal beslaat circa 100 ha. in het groene recreatiegebied Madestein aan de rand van Den Haag.
  • De locatie biedt ruimte aan circa 2.000 woningen in vier verschillende stedenbouwkundige deelgebieden.
  • Door bijsturing in het programma en na herstel van de woningmarkt is Vroondaal één van de toplocaties in de regio.
  • Vroondaal wordt succesvol ontwikkeld via de publiek-private samenwerking tussen Gemeente Den Haag, BPD en Synchroon.
  • Op een beperkt aantal delen van het plangebied is sprake van zelfrealisatie. Via het onherroepelijke exploitatieplan is Gemeente Den Haag verzekerd van kostenverhaal.
Categorieën:
Klant: Gemeente Den Haag
Locatie: Vroondaal - Den Haag
Oppervlakte: 1.000.000
Jaartal: Jaarlijks
Adviseur: Andrew Mersie
Evert Jan van Baardewijk

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?