Exploitatieplan Waterdael III
Exploitatieplan Waterdael III Someren

Exploitatieplan Waterdael III

Waterdael is de nieuwste wijk van Someren-Dorp en is gelegen aan de oostkant van de kern. Momenteel is de derde fase van dit plan in uitvoering. Deze fase is gestart in 2008 en kent als motto ‘Een woonwijk voor iedereen’. De derde fase wordt gekenmerkt door een centrale groene ruimte, een hoog afwerkingsniveau van de openbare ruimte en een dorpse stedenbouwkundige verkaveling. De basisschool is via een centraal vrijliggend voet-fietspad ook voor de jongste verkeersdeelnemers veilig te bereiken. Een deel van de ontwikkeling van Waterdael III is, vooruitlopend op het bestemmingsplan al mogelijk gemaakt door middel van een artikel 19 procedure. Deze is vóór 1 juli 2008 ter inzage gelegd.

De rest van het de woningbouw binnen het gebied Waterdael III valt onder de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, die per 1 juli 2008 in werking is getreden en die voorschrijft dat een exploitatieplan verplicht is als (1) het ontwerp-bestemmingsplan ná 1 juli ter inzage wordt gelegd en (2) met alle eigenaren kostenverhaal en locatie-eisen zijn overeengekomen. Bezwaar op het bestemmingsplan en exploitatieplan heeft geleid tot een zitting bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Deze oordeelde dat het bestemmingsplan op een onderdeel moest worden gerepareerd. Daarmee hield ook het exploitatieplan niet stand. Tegelijk kon voor de gronden in bezit bij de gemeente de planontwikkeling worden voortgezet, waarbij ondanks de crisis de grondverkopen nauwelijks stagneerden.

Erik Linssen is vanuit Metafoor als adviseur betrokken bij het project. Hij heeft het exploitatieplan opgesteld, toegelicht en verdedigd bij de Raad van State en geadviseerd ten aanzien van kostenverhaal en kostenverhaalsstrategie. In 2015 is hij betrokken bij het opstellen van een nieuw exploitaitieplan.

Categorieën:
Klant: Gemeente Someren
Locatie: Someren
Jaartal: 2015
Adviseur: Erik Linssen

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?