Exploitatieplannen
Categorieën:
Klant: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Locatie: Hendrik-Ido-Ambacht
Jaartal: 2016
Adviseur: Evert Jan van Baardewijk

EERSTE HERZIENING EXPLOITATIEPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling heeft in 2016 tweemaal exploitatieplannen opgesteld en/of herzien in opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ontwikkelt een woningbouwgebied voor bijna 1.100 woningen: De Volgerlanden-Oost. Een deel van de gronden is eigendom van particulieren. Omdat niet met alle eigenaren een anterieure overeenkomst was gesloten moest bij het bestemmingsplan een exploitatieplan worden vastgesteld.

In 2016 kwam de eerste (structurele) herziening van het exploitatieplan tot stand. Met hulp van Metafoor is de structuur van het exploitatieplan aangepast, zodat er een beter onderscheid kwam tussen bindende en toelichtende delen van het exploitatieplan. Dit in aansluiting bij de ruimtelijke standaarden, zoals ze ook voor bestemmingsplannen gelden. Ook heeft Metafoor ondersteund bij het vergroten van de hanteerbaarheid en leesbaarheid van het exploitatieplan.

Met de eerste herziening is tegelijk aangesloten bij een uitwerkingsplan voor deelgebied B1. Metafoor heeft de gemeente geadviseerd over de vraag hoe te komen van een globaal exploitatieplan naar een deels gedetailleerd exploitatieplan.

EXPLOITATIEPLAN AMBACHTSEZOOM 2016

Metafoor heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van dit exploitatieplan voor het bedrijventerrein  Ambachtsezoom. Het betreft de ontwikkeling van een terrein van ruim 22 ha. Een deel van de gronden is eigendom van particulieren. Omdat niet met alle eigenaren een anterieure overeenkomst was gesloten moest bij het bestemmingsplan van 2016 een exploitatieplan worden vastgesteld.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?