DE UITDAGING

Maak Oosterwold – Landschap van initiatieven
Voor de echte pioniers is de gebiedsontwikkeling Oosterwold Almere de ultieme uitdaging. Voor het eerst gaan initiatiefnemers voor een gebied van meer dan 4.300 hectare zelf bepalen hoe hun woning, onderneming en ook de buitenruimte eruit gaan zien: de wegen, het water, groen en stadslandbouw. Dat moeten ze allemaal zelf realiseren, alleen of met anderen. Oosterwold is een wijk van dingen uitproberen, testen en weer verbeteren. Een wijk voor makers, waar ecologisch wonen, groen en voedsel samen vorm krijgen. Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen. Oosterwolders kunnen hun eigen droom realiseren op zeer ruime kavels. Meer dan de helft van het gebied bestaat als het volledig is ontwikkeld uit stadslandbouw. Hiermee dragen de Oosterwolders niet alleen bij aan de regionale voedselproductie, maar ook aan de woon-, zorg- en recreatieaspecten die hierbij horen. De manier van ontwikkelen zorgt voor een vergaande samenwerking tussen (toekomstige) buren, waardoor niet alleen een bijzonder gebied maar ook een bijzondere samenleving kan ontstaan. In Oosterwold werken de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland samen aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.

De verkoop en eigendomslevering in Oosterwold vindt getrapt plaats via een AB – BC levering. De juridisch medewerkers gronduitgifte zijn in hoofdlijnen verantwoordelijk voor de aankoop van de grond van het Rijksvastgoedbedrijf en de doorlevering aan de initiatiefnemer. De eindgebruikers kopen aan van de gemeente Almere. Aankoop van de grond van het RVB vindt plaats in de vorm van een zogenaamde AB overeenkomst en de levering aan de initiatiefnemer gebeurt in de vorm van een BC overeenkomst. Daarnaast moet het totale aan- en verkoopproces administratief verwerkt worden. De uitgiftemedewerkers (adviseurs grondzaken) vanuit Metafoor zijn onderdeel van het team Oosterwold en in deze hoedanigheid constant bezig met het verbeteren van het verkoopproces in Oosterwold.

Maak Oosterwold

PROJECT DETAILS

Categorieën:
Klant: Gemeente Almere
Jaartal: 2015 - heden

CONTACT

Bolderweg 2, 1332 AT Almere

036 - 5300211

info@metafoor.nl

Ma - Vr: 8:30 - 17:30

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?