Gebiedsontwikkeling Westflank
Westflank

Gebiedsontwikkeling Westflank

Aan de westkant van de gemeente Haarlemmermeer moeten 10.000 woningen komen, gecombineerd met een duurzaam systeem voor waterberging en 900 hectare voor groen, natuur & recreatie. De opgave voor de Westflank, zoals het gebied is gedoopt is kort te verwoorden. Er ligt echter een hele wereld achter de opgave voor deze gebiedsontwikkeling, waarvan het de bedoeling is dat deze zich in de komende 20 jaar zal voltrekken. Als de plannen doorgaan, dan komen er in de Westflank drie nieuwe (woon)landschappen, elk met een eigen karakter. In het noorden lommerrijk Cruquius, in het midden waterrijk Beinsdorp en in het zuiden het open Nieuwerkerkerland. Elk deelgebied krijgt zijn eigen, opvallende trekpleister. Voor het noorden is dat het Cruquiushout, een groot bos- en parkachtig gebied. Het middenstuk krijgt het Beinsdorpermeer, een grote waterplas tegen de Ringvaart aan. En het zuiden heeft De Buurderij als aantrekkelijke plek voor wonen, werken en recreatie. De gebiedsontwikkeling wordt getrokken door vier partijen. Naast de gemeente Haarlemmermeer zijn dit de provincie Noord-Holland, het Rijk vertegenwoordigd door het RVOB en het Hoogheemraadschap Rijnland. In 2008 hebben zij gezamenlijk de ambitie opgepakt om een plan te ontwikkelen voor de ontwikkeling van het gebied. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westflank in het leven geroepen, die vanuit het Polderhuis in Hoofddorp de rol van spin in het web opneemt. Vanuit Metafoor is onze projectmanager als assistent planregisseur medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke planvorming en het planproces.

Categorieën:
Klant: Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Hoofddorp
Jaartal: 2008 - 2009

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?