Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in voormalig Reeuwijk is het project Oude Tol.

Na de realisatie van de delen Oude Tol I en Oude Tol II, is nu Oude Tol III aan de orde. Hiervan is fase 1 reeds ontwikkeld met de bouw van de multifunctionale accommodatie. Hierin zijn 3 scholen gehuisvest met daarboven 26  appartementen. Daarnaast zijn er 27 woningen gebouwd. In het plan Oude Tol III fase 2 worden ongeveer 105 grondgebonden woningen gebouwd in verschillende prijsklassen. Een belangrijk deel van de woningen krijgt een sterke relatie met het water.

De wijk Oude Tol is gelegen in Reeuwijk-Brug, tussen de Breevaart, Noordsloot, Treebord en de Oudeweg. De planlocatie ligt in het westelijke deel hiervan, parallel aan de Raadhuisweg en de Breevaart.

Dit project bevat verschillende interessante deelplannen.  In Moerweide realiseert de corporatie Woningbouwvereniging Reeuwijk 7 sociale huurwoningen. Een ander deelplan is een collectief particulier opdrachtgeverschap project voor de bouw van 5 woningen: Stichting ECO-wonen die een rijtje zeer duurzame woningen realiseert. Op deelplan 2A stond een tijdelijk winkelcentrum. Inmiddels wordt deze locatie uitgewerkt voor de bouw van 20 havenwoningen. Aangezien het naast het scholengebouw bevindt (de kiss en ride plekken), levert deze locatie de nodige parkeerproblemen op. . Aan de kop van het plan is ruimte voor een kantoor. VOSplan heeft interesse om deze kavel zelf te kopen en haar nieuwe kantoor te vestigen. Tot hebben we de ontwikkeling van drie schiereilanden met dure watervilla’s. Tevens is er al een recreatiehaven gebouwd waar nog enkele ligplaatsen verkocht moeten worden.

De gemeente en Vof Oude Tol hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten en delen in het grondexploitatieresultaat. VOF Oude Tol bestaat uit VOSplan Vastgoedontwikkeling en Batenburg Bouw BV. De gemeente beheert de grondexploitatie en de ontwikkelaar regisseert het bouw- en woonrijp maken. De ontwikkelcombinatie moet verder nog water verwerven van het waterschap en de inrichting van rieteilanden voor de vleermuizentrek bepalen. De afstemming over projectvoortgang vind via een project- en stuurgroep plaats.

Graag nemen wij ook voor uw gemeente het grondexploitatie beheer op ons, neem contact op via info@metafoor.nl of 036-5300211 voor meer informatie of leg direct contact met een van onze adviseurs.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?