Haalbaarheidsstudie herontwikkeling Ermelo
Haalbaarheidsstudie herontwikkeling schoollocatie Ermelo

Haalbaarheidsstudie herontwikkeling schoollocatie Ermelo

Het rapport betreft de resultaten van een financiële haalbaarheidsstudie naar drie inrichtingsscenario’s voor het hele plangebied. Deze studie heeft tot doel om de haalbaarheid te toetsen en is input voor verdere bepaling van de gemeentelijke ontwikkelstrategie. De haalbaarheidsstudie betreft een grondexploitatieberekening vanuit de fictie dat de gemeente het gehele plangebied zelf ontwikkelt op basis van minnelijke verwerving (grondexploitatie voor rekening en risico van de gemeente). Gedurende het proces heeft de gemeente enkele aanvullende vragen gesteld omtrent resultaten van deelgebieden en ontwikkelvarianten.

De gemeente gaat een voormalige school locatie herontwikkelen en wil daar ook andere grondeigenaren bij betrekken. Hiervoor heeft Jorn van Dorst een haalbaarheidsanalyse opgesteld en meegewerkt aan een ontwikkelstrategie.

Categorieën:
Klant: Gemeente Ermelo
Locatie: Ermelo
Jaartal: 2015
Adviseur: Erik Berkelmans

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?