Advisering over hanteerbaarheid principes organische ontwikkeling in het concept van de Structuurvisie Oosterwold
Oosterwold

Hanteerbaarheid principes organische ontwikkeling in concept Structuurvisie Oosterwold

De gemeenten Almere en Zeewolde zijn bezig geweest met het opstellen van een gezamenlijke Structuurvisie voor de organische ontwikkeling van Oosterwold. Daarin wordt ruimte geboden voor 15.000 woningen, 1.800 ha stadslandbouw, 160 ha bedrijven, 200 ha voorzieningen en recreatie en 450 ha groen.

Deze structuurvisie gaat ervan uit dat bestaande en nieuwe grondeigenaren de planinvulling maken: de gemeenten faciliteren dat. Voor die invulling geldt een aantal ontwikkelprincipes, bijvoorbeeld dat initiatiefnemers zoveel mogelijk autarkisch ontwikkelen. Een ander voorbeeld is dat wordt uitgegaan van een generieke kavel. Deze is opgebouwd uit geheel van standaardkavels (al of niet met hogere dichtheid), landschapskavels en landbouwkavels. Generiek betekent in dit verband 20% wonen, 51% stadslandbouw, 20,5% publiek groen, 2% water, 6,5% verharding. Een belangrijk principe is dat uitruilen/verrekenen met anderen mag. Qua kostenverhaal worden drie bouwstenen gehanteerd:

1. De initiatiefnemer betaalt eigen onderzoek, treft maatregelen en legt secundair ruimtelijk casco aan.
2. Resterende kosten van de kostensoortenlijst worden aan de gemeente betaald.
3. Initiatiefnemers betalen een bijdrage aan de gemeenten voor ruimtelijke ontwikkelingen (bevolkingsvolgende voorzieningen).

Medewerkers van ons bureau hebben voor de gemeente Zeewolde een second opinion verzorgd op het concept van de structuurvisie vanuit de vraag of en hoe de ontwikkelprincipes juridisch mogelijk zijn. Verder hebben ze een oordeel gegeven over de hanteerbaarheid van de bouwstenen voor het kostenverhaal in het kader van het organisch groeiende geheel.

Categorieën:
Klant: Gemeente Almere en Gemeente Zeewolde
Locatie: Almere
Jaartal: 2013
Adviseur: Evert Jan van Baardewijk

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?