De Heerlerheide
nieuwbouw Heerlerheide
plan Heerlerheide

Herstructurering De Heerlerheide gemeente Heerlen

Heerlerheide Centrum is een stadsdeel van de gemeente Heerlen. Eigenlijk is de wijk een kleine stad op zich met een eigen sfeer en een eigen verhaal. Eind vorige eeuw werd steeds duidelijker dat het stadsdeel met ernstige problemen kampte. De sociaal economische positie van de bewoners was zwak, de woonwijk had een slecht imago (leefbaarheid en veiligheid), het commerciële en sociale voorzieningsniveau was flink afgekalfd en de wijk vertoonde een eenzijdig woningaanbod en een slecht functionerende ruimtelijke structuur.

Het masterplan is samen te vatten in drie uitgangspunten: verbetering van de sociale structuur, een opknapbeurt van de fysieke woonomgeving en meer ruimte voor economische ontwikkeling.

In opdracht van de gemeente Heerlen heeft Fred van Etten als integraal projectleider het vastgelopen masterplan tot realisatie gebracht. Hiertoe behoren o.a. een grote ondergrondse parkeergarage in 2 lagen, cultuurcluster (buurhuis, bibliotheek, stadsdeelwinkel, restaurant, winkels) een bredeschool met woningen en parkeergarages een groot zorgcomplex met aanleunwoningen diverse woningbouwplannen een park en de herinrichting van de openbare ruimte.

Categorieën:
Klant: Gemeente Heerlen
Locatie: De Heerlerheide
Jaartal: 2005-2008
Adviseur: Fred van Etten

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?