Projectomschrijving

Op de locatie van de voormalige Kijktuinen te Nunspeet wordt
een nieuwe woonwijk gerealiseerd van ca. 100 woningen. Met
onder anderen sociale huur, middeldure huur- en
koopwoningen specifiek voor starters en ouderen, is het
woonprogramma zeer divers. Daarnaast moet op het
zuidwestelijke deel van het terrein een zonnepanelenveld
worden gerealiseerd.

Metafoor begeleidt sinds de start in 2019
het planvorming- en ontwikkelingsproces (met mijlpalen als de
structuurvisie en een nieuw bestemmingsplan) en voert het
omgevingsmanagement uit. De verwachting is dat vanaf 2022
wordt begonnen met de realisatie van de woningen.

In goed overleg met de direct omwonenden is een bijzonder
groen plan tot stand gekomen. De Kijktuinen ligt direct naast
een Natura2000-gebied. Daarnaast wordt de ontwikkeling
bemoeilijkt door onder anderen een gasleiding die door het
plangebied loopt. Archeologisch onderzoek leidde tot de
vondst van resten van prehistorische vuursteenwerktuigen. Het
zonnepanelenveld, de woningen en de parkeerplaatsen zijn op
bijzondere wijze ingepast en het ontwerp sluit goed aan bij de
culturele- en landschappelijke historie van de locatie, door het
terugbrengen en versterken van een historische houtwal.

Onze adviseurs aan het woord

Nunspeet is een gemeente met een sterke lokale cultuur. Dat
vraagt om een plan dat past binnen het karakter van de
omgeving en waarbij de directe omgeving op een positieve
manier wordt betrokken. Door de aandacht voor het groen in
de wijk zelf en de inpassing in het omliggen landschap, maar
ook de doelgroepen waarvoor woningen worden gerealiseerd,
is dit goed gelukt.

Matthijs Witting, Planeconoom en Projectmanager

Project Details

Categorie
Klant Gemeente Nunspeet
Locatie De Kijktuinen – Kienschulpenweg 28
Oppervlakte ca. 47.000 m²
Voltooid Lopend
Adviseur Matthijs Witting