Kostenverhaal gemeente
Wijk bij duurstede

KOSTENVERHAAL GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling gevraagd voor advies met betrekking tot het opstellen van een Nota bovenwijkse kosten.

Een Nota bovenwijkse kosten dient als verantwoording voor hoe bovenwijkse kosten, kosten van ruimtelijke ontwikkelingen en bovenplanse kosten, worden verhaald (op welke locaties/bouwplannen, volgens welke verdeelsleutel(s) en in welke mate). Ten aanzien van de manieren waarop kosten worden verhaald kunt u zich verschillende dingen afvragen:

• Is de Nota alleen bedoeld voor privaatrechtelijk kostenverhaal of ook voor publiekrechtelijk kostenverhaal.
• Worden de criteria profijt, toerekenbaarheid en profijt ook in privaatrechtelijk kostenverhaal toegepast.
• Hoe wordt omgegaan met de afbakening van profiterende locaties/bouwplannen.
• Wordt er onderscheid gemaakt naar draagkracht van kostendragende functies.
• Wat is het handelen in gevallen dat investeringen, die thans worden voorzien, geen doorgang blijken te vinden.
• Wat doet de gemeente wanneer beoogde kostendragende bouwplannen niet door blijken te gaan.

Evert Jan van Baardewijk (planjurist) en Remco den Boeft (planeconoom) zijn vanuit Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling betrokken bij het opstellen van deze Nota. Wenst u meer informatie of advies hieromtrent, neem dan direct contact op met de heer Van Baardewijk.

Categorieën:
Klant: Gemeente Wijk bij Duurstede
Locatie: Wijk bij Duurstede
Jaartal: 2015 - 2016
Adviseur: Evert Jan van Baardewijk
Remco den Boeft

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?