laarbeek
Monte Carlo Risicoanalyse

Monte Carlo Risicoanalyse

De gemeente Laarbeek heeft diverse projecten in ontwikkeling. De gezamenlijke boekwaarde van deze projecten bedraagt een aanzienlijk aandeel in de totale begroting van de gemeente. Uit een doorlichting van de financiën van de gemeente door bureau Berenschot en beoordeling van de accountant volgde het advies om de risico’s van de grondexploitaties beter in beeld te brengen. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het weerstandsvermogen een relatie met de risico’s dient te hebben. Een goede methode hiervoor is het uitvoeren van een Monte Carlo risicoanalyse.

Het doel van de opdracht was om voor vijf projecten elk afzonderlijk de Monte Carlo analyse van 2014 te actualiseren, ter onderbouwing van het risicoprofiel van de betreffende projecten. Deze onderbouwingen kunnen vervolgens door de gemeente worden gebruikt om de benodigde weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen) voor de grondexploitaties hierop af te stemmen. Deze opdracht is uitgevoerd door de planeconoom Rik Bousema.

Categorieën:
Klant: Gemeente Laarbeek
Locatie: Beek en Donk
Jaartal: 2015
Adviseur: Rik Bousema

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?