Gemeentewerf Brummen
Categorieën:
Klant: Gemeente Brummen
Locatie: Brummen
Jaartal: 2010 - 2011

DE UITDAGING

Twee buitendiensten werden samengevoegd in een nieuwe organisatie waarvoor een bestaande gemeentewerf moest worden uitgebreid, inclusief een upgrading van de dependance voor de buitenopslag en de verbouwing van de brandweerkazerne.

PROJECT DETAILS

  • Opstellen formatieplan en het benodigde materieel en ruimtebeslag.
  • Opstellen Programma van Eisen.
  • Selectie architect en planuitwerking (inclusief restauratie en verbouwing Brandweerkazerne).
  • Uitwerking civieltechnisch bestek voor de werf en de dependancelocatie.
  • Ontheffingsprocedure Streekplan en bestemmingsplan.
  • Aanbesteding en directievoering.
  • Overdracht en ingebruikname nieuwe werf, brandweerkazerne en koetshuis.

PROJECTOMSCHRIJVING

In de tuin van het monumentale gemeentehuis was een kleine gemeentewerf gelegen en de brandweerkazerne. Gelijktijdig met de planvorming voor de nieuwe werf is ook de uitbreiding van het gemeentehuis ontwikkeld. Beide plannen zijn gelijktijdig gerealiseerd, waardoor er bijzondere aandacht nodig was voor de bouwlogistiek. Het gemeentehuis is in houtskeletbouw ontwikkeld rondom het statige stadhuis. Omdat de werf in de tuin is gelegen is de grote nieuwe wagenloods ook als houtskelet constructie uitgewerkt en gerealiseerd. Hierdoor is een modern en transparante gebouw ontstaan. De bestaande gebouwen zijn grondig verbouwd en het voormalige koetshuis is gerestaureerd en geschikt gemaakt als kantine. Naast de bouwkundige planvorming is ook de gehele inrichting van het werfcomplex opnieuw aangelegd. Omdat de wagenloods tegen de bestaande brandweerkazerne is gebouwd is de kazerne ook verbouwd. Ondermeer door nieuwe glazen garagedeuren is meer aansluiting gezocht op de architectuur van de wagenloods. Ook zijn de sanitaire ruimten vernieuwd. Voor deze plannen heb ik van PVE t/m realisatie en oplevering de projectleiding en directievoering verzorgd.

De dependance locatie lag in het buitengebied, tegen de rivierdijk. Voor de uitbreiding was hier een wijziging van het Streekplan en het bestemmingsplan noodzakelijk. Hier is een civieltechnisch bestek opgesteld en aanbesteed. Tijdens de uitvoering heb ik ook hier directie gevoerd.

ONZE ADVISEUR VERTELT

”Mijn inzet in Brummen was in een zeer dynamische periode waarbij organisatieontwikkeling, nieuwbouw gemeentehuis en de realisatie van de nieuwe gemeentewerf op een kleine locatie samenvielen. Met een kleine interne projectgroep en een daadkrachtige opdrachtgever heb ik “bergen” kunnen verzetten en alles binnen de uitgangspunten kunnen realiseren.

Mijn brede inhoudelijke (bouwkundig, RO/Stedenbouwkundig, Civieltechnisch) kennis en procesmatige ervaring is in dit project goed tot zijn recht gekomen.”

Fred van Etten

Fred van Etten

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?