Logo's
Categorieën:
Klant: Diverse gemeenten
Jaartal: 2016
Adviseur: Evert Jan van Baardewijk
Steven Koster

NOTA GRONDBELEID GEMEENTE BARNEVELD

In opdracht van de gemeente Barneveld hebben we de Nota Grondbeleid 2011 vervangen door de Nota Grondbeleid 2016.

Hierin zijn trends in gebiedsontwikkeling verwerkt, zoals organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Ook is aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (Omgevingswet, Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen, het BBV, herziening Woningwet, de nieuwe Mededeling van de Europese Commissie over staatssteun en   de aangekondigde Aanvullingswet grondeigendom).

De gemeente Barneveld kenmerkt zich door de nodige dynamiek. Sinds de vorige Nota was daarom sprake van actueel gemeentelijk beleid op diverse terreinen, zoals de Strategische Visie Barneveld 2030, de Structuurvisie Kernen Barneveld 2022, de Structuurvisie buitengebied 2011, de Woonvisie 2017-2021 en de Notitie grondprijzen 2014. Dit is verwerkt in de Nota Grondbeleid 2016.

NOTA GRONDBELEID GEMEENTEN ELBURG EN UITHOORN

Behalve voor de gemeente Barneveld zijn recentelijk ook voor de gemeenten Elburg en Uithoorn Nota’s Grondbeleid opgesteld. In opdracht van de gemeente Elburg hebben we de Nota Grondbeleid 2010 – 2014 vervangen door de Nota Grondbeleid 2015 – 2018. Hierin zijn trends in gebiedsontwikkeling verwerkt, zoals organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Ook is aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (Omgevingswet, Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen, stedelijke herverkaveling). De gemeente Elburg kiest in deze Nota voor een situationele grondpolitiek.

In opdracht van de gemeente Uithoorn hebben we de Nota Grondbeleid 2009 – 2013 vervangen door de Nota Grondbeleid 2013 – 2018. Gekozen is voor een opdeling in twee delen: een deel dat de Visie van de gemeente bevat (de beleidskeuzen) en een deel met Achtergrondinformatie. Deze tweedeling maakt de volgende actualisaties gemakkelijker: zolang er geen visie- of beleidswijzigingen zijn, kan de actualisatie beperkt blijven tot het deel met Achtergrondinformatie. Trends in gebiedsontwikkeling (zoals organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie) zijn er in verwerkt. Ook is aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (Omgevingswet, Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen, het BBV, herziening Woningwet, stedelijke kavelruil).

NOTA GRONDBELEID GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG

In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben we in 2016 een actualisatie van de Nota Grondbeleid verzorgd. Dit heeft geresulteerd in een compacte Nota. Ook hierin zijn de juridische ontwikkelingen en de gebiedsontwikkelingstrends sinds de vorige Nota verwerkt.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?