DE UITDAGING

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaat enerzijds uit het verlenen van advies op projectniveau, zoals het actualiseren van de grondexploitaties, doorrekenen van scenario’s en opstellen van rendementsberekeningen, en anderzijds uit gebiedsoverstijgend advies, waaronder het jaarlijkse grondprijzenadvies voor alle bedrijventerrein en het jaarlijkse parameteradvies.

PROJECTOMSCHRIJVING

De ontwikkelingen betreffen de bedrijventerreinen Schiphol Trade Park, Business Park Amsterdam Osdorp, PolanenPark, De President 1.2 en Green Park Aalsmeer. Voor deze projecten verzorgen wij de dagelijkse planeconomische advisering alsmede de jaarlijkse actualisatie van grondexploitaties. Het doorrekenen van diverse scenario’s en het uitvoeren van rendementsberekeningen vormen hiervan een integraal onderdeel. De grondexploitaties zijn ingericht in het grondexploitatiemodel van Metafoor: GrexManager. Op projectoverstijgend niveau wordt jaarlijks een uitgebreid grondprijzenadvies voor alle bedrijventerreinen waar SADC bij betrokken is samengesteld. Dit advies omvat een uitgebreide comparatieve analyse van grondprijzen, welke analyse residueel getoetst wordt. Bij dit advies wordt ook een parameteradvies opgesteld. Tot slot zijn we als adviseur betrokken bij het opstellen van de marktvisie waarin onderbouwde uitgifteprognoses worden gedaan van het aantal m² uit te geven gebied per bedrijventerrein.

STEDENBOUWKUNDIGE VISIE

SADC

ONZE KLANT AAN HET WOORD

“Metafoor biedt SADC al geruime tijd de benodigde hoogwaardige en onafhankelijke planeconomische expertise voor onze projecten ondersteund met een goed rekenmodel. Een betrouwbare en flexibele partner.”

PROJECT DETAILS

Categorieën:
Klant: SADC
Locatie: Bedrijventerreinen rondom Schiphol gelegen in de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlemmerliede, Amsterdam en Aalsmeer
Oppervlakte: 320 hectare
Jaartal: 2013-heden
Adviseur: Michiel de Haan

CONTACT

Bolderweg 2, 1332 AT Almere

036 - 5300211

info@metafoor.nl

Ma - Vr: 8:30 - 17:30

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?