QUICK SCAN OMGEVINGSWET LELYSTAD

In opdracht van de gemeente Lelystad is een quick scan Omgevingswet uitgevoerd. Middels deze quick scan heeft Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling beoordeeld hoe de gemeente er op dit moment voor staat in de voorbereiding om tot een succesvolle implementatie te komen. Er is op basis hiervan een inschatting gemaakt of de benodigde werkzaamheden voor de implementatie tijdig gerealiseerd kunnen worden.

Het onderzoek is in drie stappen uitgevoerd. Stap één vormde de nulmeting van het project. De huidige stand van zaken is bepaald door relevante stukken te bestuderen en interviews met de betrokkenen binnen het ambtelijk apparaat af te nemen. Hiermee werd een goed beeld van de huidige situatie verkregen. Hierna is er een vergelijking gemaakt tussen deze nulmeting en de VNG-Roadmap. Afsluitend is de prioriteit van de uit te voeren acties in het proces bepaald. Welke stappen zouden in welke volgorde doorlopen moeten worden om tot een succesvolle implementatie te komen, is daarbij de vraag.

Uit deze drie voornoemde stappen binnen dit onderzoek zijn aanbevelingen voortgekomen die betrekking hebben op de organisatie van het project en het vervolgtraject. Het is de gemeente Lelystad nu duidelijk hoe zij er voor staan, welke stappen nog doorlopen moeten worden in welke  volgorde en welke personele invulling raadzaam is om de implementatie succesvol te laten verlopen.

KORTE DOORLOOPTIJD

Bijzonder aan dit project is dat het werd uitgevoerd in een zeer korte onderzoeksperiode. De gemeente Lelystad heeft het resultaat binnen drie weken na de startbijeenkomst ontvangen. De gemeente kan de vervolgstappen bepalen om op schema te blijven met de implementatie en ervoor zorgen dat zij Omgevingswet-proof zijn voordat de wet zijn intrede doet (1 januari 2021).

Kostenverhaal in de Omgevingswet
Quick-scan Omgevingswet

ONDERZOEK OMGEVINGSWET DOOR METAFOOR

Een quick scan Omgevingswet door Metafoor is toekomstgericht. De huidige situatie wordt in kaart gebracht en van daaruit kijken we naar wat er nog moet gebeuren en wat de meest effectieve route is om tot een succesvol resultaat te komen. De rapportage hiervan wordt aan de opdrachtgever opgeleverd. Metafoor blijft waar nodig ook als adviseur betrokken bij het project, om projectleiders van de gemeente van ruggespraak te voorzien.
Voor meer informatie over dit project of een vrijblijvend gesprek, kunt u contact opnemen met Alexander Joordens via 06 – 82 08 84 43 of alexander.joordens@metafoor.nl.

Categorieën:
Klant: Gemeente Lelystad
Locatie: Lelystad
Jaartal: 2019

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?