DE UITDAGING

Op verzoek van de gemeenteraad van Nijmegen heeft Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling samen met de rekenkamer Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar de gesloten samenwerkingsovereenkomsten voor de Waalsprong. Het betrof hierbij een tijdspanne van bijna 20 jaar.  Het doel van het onderzoek was om te komen tot inzicht in de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst (SOK Waalsprong). De gemeenteraad had voornamelijk de behoefte aan fact-finding, op basis waarvan de raad tot nadere besluitvorming kon komen wat betreft toekomstige ontwikkelingen en risico’s betreffende de Waalsprong.

PROJECT AANPAK

Gezien de breedte van de vraag is er een onderzoeksteam samengesteld bestaande uit privaat- en  publiek juristen, planeconomen en projectleiders om alle facetten van het project te beoordelen. In 20 jaar zijn er veel op diverse plaatsen verschillende dossiers gevormd. Besloten is deze te scannen en PDF doorzoekbaar te maken waardoor gericht in meer dan 30.000 pagina’s kon worden gezocht naar de benodigde informatie en de relatie tussen verschillende stukken.

RESULTAAT

Het rapport is aanleiding geweest voor diverse beleidsmatige aanpassingen binnen de gemeente Nijmegen en heeft geleid tot een andere wijze van rapporteren aan en controleren door de raad.  Het rapport is ook gebruikt in diverse academische publicaties. Bekijk hier het rapport.

KLANT AAN HET WOORD

“De samenwerking met de onderzoekers van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling was zeer vruchtbaar en heeft geleid tot een gedegen rapport waarbij de onderzoekers erin zijn geslaagd duidelijk te duiden waar de verbetering voor de gemeentelijke organisatie konden worden gevonden. Door de fijne samenwerking konden we snel schakelen waardoor het gelukt is om samen die enorme klus  te klaren in de relatief korte tijd die we beschikbaar hadden.”

gemeente nijmegen

PROJECT DETAILS

Categorieën:
Klant: Gemeente Nijmegen
Locatie: Waalsprong
Jaartal: 2012
Adviseur: René van der Straaten
Erik Berkelmans
Hans van der Noord

CONTACT

Bolderweg 2, 1332 AT Almere

036 - 5300211

info@metafoor.nl

Ma - Vr: 8:30 - 17:30

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?